Kina: Kampen på Jasic öppnar nytt kapitel

2018-09-26 11:14:39


Kampen i Jasic har radikaliserat ett brett skikt och kan spela en stor roll i att stärka arbetarrörelsen och den verkliga vänstern i Kina.

Kampen för fackliga rättigheter på Jasic Technology i Shenzhen har öppnat ett nytt kapitel i den nutida kinesiska arbetarrörelsens historia. Kampen har väckt entusiasm hos betydande skikt av radikaliserade ungdomar runtom i Kina och hos viktiga arbetargrupper som vill organisera sig och kämpa för sina intressen. Den har vunnit beundran från arbetare och vänsteraktivister internationellt.

Arbetare och unga sympatisörer i denna kamp har stått emot polisbrutalitet, en hänsynslös företagsledning, svekfulla anti-arbetarmanövrer från det officiella så kallade facket ACTFU (Allkinesiska fackföreningsfederationen), hela kraften från statsrepressionen med falska ”brott” samt oärlig statspropaganda

KKP-regimen har reagerat på kampen i Jasic på ett karaktäristiskt sätt, med svepande tillslag riktade lika mycket mot arbetaraktivister som mot unga ”maoistiska” sympatisörer.
Vänstersajter på nätet har stängts ned tillfälligt som en varning om att de ska hålla tyst, samtidigt som arresteringar har genomförts i Peking och andra städer. Totalt har över 70 arbetare och ungdomar arresterats, och 15 hålls fortfarande i förvar. Fyra arbetare har åtalats för att ha ”startat bråk”, vilket kan leda till fem års fängelse. Inga studenter har ännu blivit åtalade, även om det finns rykten om att den framträdande aktivisten Yue Xin kan åtalas för att ”stödja taiwanesisk självständighet” – en bisarr, men potentiellt allvarlig anklagelse.
Regeringen föredrar tydligt att gå varsamt framåt gällande ungdomsaktivisterna. Detta delvis eftersom deras identifiering med maoismen skapar svårigheter för regimen (då landet under Xi Jinping lutar sig mot viss ”maoistisk” och ”socialistisk” retorik för att upprätthålla stödet bland vissa skikt av befolkningen och ta udden av den växande ilskan mot de sociala orättvisorna). Men huvudorsaken är att de fruktar en politisk backlash bland ungdomen.
För de anhållna arbetarna kan dock repressionen bli värre. Därför måste den huvudsakliga uppmärksamheten för solidaritetsarbetet den kommande tiden vara dessa arbetares svåra situation – Yu Juncong, Mi Jiuping, Liu Penghua, Li Zhan – med krav på att alla åtal läggs ned. 

Chinaworker.info har aktivt gett sitt stöd till denna kamp, med uppmaning och initiativ till internationella solidaritetsaktioner. Detta innebär inte att vi helt och hållet håller med om den ideologiska utgångspunkt som vissa av de ”maoistiskt” influerade ungdomarna har i denna kamp, även om den definitionen är bred och beskriver en trend som innehåller många olika vänsteråsikter i Kina.
Vi anser inte att den maoistiska regimen under 1950-70-talen är en modell för ett framtida socialistiskt samhälle. Vi skiljer oss åt från vissa av ungdomsaktivisterna gällande saker som om det går att ”reformera” den nuvarande KKP-staten eller om faktum är att, som vi säger, denna stat har blivit förborgerligad – en särskild typ av statsledd kapitalism som bara ger en slags läpparnas bekännelse till ”marxism” och ”socialism” på samma sätt som socialdemokratiska och ”kommunistiska” politiker i andra länder gör, vilka sedan länge har anammat en kapitalistisk politik.
Vi förkastar kritiken från de som anklagar de unga maoisterna för att ”kidnappa” arbetarkampen, göra den ”för politisk” och ”söka konfrontation” på bekostnad av arbetarnas kamp mot de slavlika förhållandena.
De liberala NGO:erna, vars alternativ är en lågprofilerad ”opolitisk” strategi för att öka arbetarnas rättigheter, har själva utsatts för allvarlig repression och arresteringar. Flera av Kinas arbetar-NGO:er har stängts ner eller lamslagits av arresteringar och hot. Det är tydligt att en ”opolitisk” approach inte erbjuder något skydd mot statsrepression, samtidigt som det minskar effektiviteten hos arbetarnas kamp genom att begränsa deras krav och inte tydligt föra fram de verkliga frågorna. 

I Jasic-kampen har ungdomar och arbetare visat ett modigt motstånd av en sort som KKP-staten inte är van vid. De har sjungit revolutionära sånger i arresten för att hålla uppe moralen, och vid varje tillfälle de har förtryckts har de omedelbart offentliggjort detta via sociala medier i syfte att avslöja repressionen och skambelägga myndigheterna. Detta är väldigt bra, då tidigare offer för repressionen istället har skrämts till tystnad.
Arbetar- och ungdomsaktivister har svarat på brutaliteten på bästa sätt. Detta är en oundviklig logik i klasskampen under Xi Jinpings allt mer repressiva styre.
Har kampen i Jasic tagit arbetarklassens kamp framåt? Svaret är ett rungande ja. Den har ökat medvetenheten bland viktiga skikt, inte enbart hos de direkt involverade, och har utgjort en viktig referenspunkt för framtida arbetarkamper, särskilt för den avgörande frågan om oberoende fackföreningar. 

Skeptiker kan fnysa åt att rättigheten till att bilda demokratiska fack inte har vunnits av arbetarna på Jasic. Men detta är början på en lång strid – sådan är verkligheten i klasskampen under kinesiska förhållanden. Det kommer att kräva en verkligt massiv rörelse, där arbetare länkar samman olika delar av landet, för att tvinga fram en förändring som för kapitalisterna och staten är avgörande att förhindra. Liknande strider har rasat runtom i världen, där fackligt aktiva har skuldbelagts, fängslats och till och med mördats i vissa länder.
Vad skulle arbetarna på Jasic ha gjort i juli – fogligt accepterat det förolämpande budet från ett ”falskt fack”, påtvingat av ett företag i maskopi med de lokala ACTFU-byråkraterna? Genom att vägra detta och istället resa motstånd har arbetarna ökat pressen på Jasics chefer vars handlingar nu bevakas av hela världen som ett resultat av den växande solidaritetskampanjen. Detta kan tvinga cheferna till att göra eftergifter vad gäller löner och arbetsvillkor den kommande tiden, motiverat av behovet av att ”återställa stabiliteten”. Sådana eftergifter hade varit mindre troliga om arbetarna hade kapitulerat för chefernas utpressning i juli.
Kampen i Jasic väcker väldigt viktiga frågor för framtiden. Trots förtrycket har frågan om oberoende fackföreningar som enda alternativ mot ACTFU kommit tillbaka på dagordningen för arbetare i Kina.  

Den här striden kan spela en stor roll i att stärka arbetarrörelsen och den verkliga vänstern i Kina. Chinaworker.info står för enhet i handling, även om vi så att säga ”marscherar enskilt” då viktiga politiska skillnader över paroller, program och perspektiv behöver adresseras och helt enkelt inte kan läggas åt sidan. Livliga och ibland hårda politiska debatter varken underminerar eller är en motsättning till att bygga en enad handling mot kapitalister och deras statsstyrkor.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!