Klimatkrisens katastrofer

2017-09-20 21:06:09

foto: Commons


De senaste veckorna har världen drabbats av flera katastrofer som tillsammans ger en kuslig varning om vad som hotar om den globala uppvärmningen inte hejdas. Nästan samtidigt med orkanstormen Harvey, den kraftigaste som drabbat amerikanska Texas på 50 år, drabbades södra Asien – delar av nordöstra Indien, Bangladesh och Nepal – av de värsta översvämningarna på länge. Minst 1 300 människor dödades och 31 miljoner förlorade hem, tillhörigheter och boskap. En tredjedel av Bangladesh låg under vatten.
Efter orkanstormen Harvey följde orkanstormen Irma som spred förödelse i den karibiska övärlden innan den nådde USA. Under den gångna helgen nådde även en annan tropisk orkan – Katia – det jordbävningsdrabbade Mexiko och ute på Atlanten rasar en annan tropisk orkanstorm, José.

Klimatforskare har länge varnat för att den globala uppvärmningen riskerar att följas av kraftigare och längre tropiska stormar, fler översvämningar och torka. Och under de senaste 20 åren har antalet väderrelaterade katastrofer i världen ökat snabbt, särskilt efter år 2005.
Kapitalismens race mot botten samt högerpolitikens nedskärningar och privatiseringar har dessutom gjort samhället mer sårbart för väderrelaterade katastrofer. De skador som åsamkats tenderar bli bestående och de fattigas områden återuppbyggs inte.
”Tio år efter orkanstormen Katrina står äldre, svaga och personer med funktionsnedsättning i New Orleans utan hem och tillgång till service”, påpekade National Geographic den 13 augusti 2015.

År 2016 blev det varmaste året hittills. Medeltemperaturen är snart 1,5 grader högre än före industrialiseringen. Särsilt snabb har temperaturökningen varit i Mexi-
kanska viken, vars vatten blir allt varmare. Detta förstärker i sin tur alla oväder och gör att de tropiska stormarna kan bära mer vatten med sig, utan alla oväder.
Trumpadministrationens klimatförnekare, som i mars föreslog kraftiga nedskärningar i den amerikanska kris- och beredskapsmyndighetens (FEMA) budget, försöker nu tysta all debatt om den globala uppvärmningens inverkan på de katastrofer som drabbat USA, vilket är ett hån mot de drabbade.
”Men att tala öppet om klimatkrisen utmanar inte bara Trump och den nuvarande politiken – ut-an hela det politiska och ekonomiska systemet. Det avslöjar de styrande som begår brott mot framtiden genom att bränna nutiden. Det är att utmana kapitalismens grunder – ett system som om det inte avskaffas kommer att förstöra allt”, som George Monbiot skriver i brittiska The Guardian den 31 augusti.

Kapitalismens vinstjakt och rovdrift för att berika bolagens ägare håller på att förgöra planeten. 100 företag har stått för 71 procent av världens utsläpp sedan 1988 och 25 av dem har stått för över hälften av världens utsläpp mellan år 1988 och 2015.
Om miljö- och klimatkrisen ska hejdas måste kapitalismen avskaffas och marknadens diktatur ersättas av en global plan för en hållbar, säker och ekologisk utveckling. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!