Knyt ihop kampen för välfärd & klimat

2016-08-25 11:14:41

foto: Natalia Medina
Kamp nödvändig för välfärd och klimat.

Miljömålberedningens avgående ordförande Anders Wijkman och miljöekonomen Kristian Skånberg argumenterar på DN Debatt den 18 augusti för de omfattande offentliga investeringar som krävs både för att nå klimatmålen och samtidigt bryta det pågående förfallet av infrastrukturen och välfärden. Inlägget är en svidande vidräkning med regeringens och Allianspartiernas uppgörelse om fortsatt snäva budgetramar, som även Vänsterpartiet och fackföreningsrörelsen står på knä inför.

”Sverige underinvesterar på en rad områden”, skriver de: ”På annat sätt går det inte att förklara bostadsbristen, de fallande skolresultaten, köerna inom vården och äldrevården, den tilltagande segregationen och dess många följdverkningar. Till dessa utmaningar måste läggas ett antal områden där underhållet är kraftigt eftersatt – som spårtrafik med nedfallande luftledningar och ideliga trafikstopp, samt en överbelastad avlopps- och vatteninfrastruktur.”
Därtill kräver ett klimatneutralt Sverige senast 2045 omfattande investeringar i både ny infrastruktur och anpassning till de ökade risker för de översvämningar och högre havsnivåer som ändå hotar.
Debattörerna listar också ett långt batteri av nödvändiga klimatinvesteringar, motsvarande ett par procent per år fram till 2030, som gäller: kollektivtrafik och spår; vägunderhåll som kopplas till laddstolpsinfrastruktur och el-motorvägar; förnybar energi; kraftigt ökat bostadsbyggande och sociala kringinvesteringar och energieffektivisering vid renoveringar av miljonprogrammet; långt effektivare materialanvändning för en cirkulär ekonomi med bioekonomiska satsningar samt upprustning av avlopps- och vattenledningar.

Det här debattinlägget kan förhoppningsvis inspirera de bästa krafterna inom KlimatSverige till nya kontakter med till exempel de fackförbund som Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko, som faktiskt fick LO-kongressens enhälliga stöd för en motion med krav på en expansiv finanspolitik och större investeringar, även till priset av budgetunderskott. Innehållet motiverar också ett viktigt klimattillägg till de krav på en ”totalrenovering” av Sveriges välfärd och infrastruktur som en rapport av LO:s före detta chefsekonom P-O Edin argumenterade för inför försommarens LO-kongress.
Men vare sig välfärden eller världens klimat räddas av enstaka debattinlägg eller kongressbeslut.
Vad som framför allt krävs är att aktiv kamp, som till exempel mot Vattenfalls brunkolsförsäljning och
felinvesteringar som Förbifart Stockholm, Sekos fackliga strider för spårtrafiken och förortskampen för upprustad välfärd och jobb, förenas i bygget av den sorts rörelse av rörelser mot nyliberalism och kapitalism som till exempel Naomi Klein har argumenterat för.

Det är idag absolut nödvändigt att knyta ihop de fackliga aktivister, förortskämpar och brukare som kämpar för en upprustad och gemensam välfärd med dagens frustrerade miljö- och klimatrörelser.
I en sådan rörelse av rörelser växer också medvetenheten snabbt om nödvändigheten av att bryta kapitalets makt och ägande över banker, byggbolag, transportföretag och stora industrier till förmån för en demokratisk och socialistisk planhushållning.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!