”Kommer ni att börja leverera nu?”

2014-11-27 15:25:17


Omkring 120 personer deltog på politikerutfrågningen i Husby.

Emilia Bjuggren (S), Olle Burell (S), Ann-Margarethe Livh (V) och Awad Hersi (MP) svarade på frågor om jobb, skola, bostäder och demokrati på ett stormöte med uppemot 120 deltagare  i Husby Träff den 20 november. Norra Järva Stadsdelsråd, som arrangerade utfrågningen, hade förberett ett stort antal frågor på dessa teman.

Kommunvalet i Stockholm resulterade i en ny rödgrönrosa majoritet. Stormötet i Husby anordnades för att få svar på vad det nya styret ska göra i förorterna.
– Har ni någon målsättning om hur många nya jobb er budget kommer att ge? frågade Dayana Gorgees.
– Vår målsättning är att ingen som vill och kan arbeta ska gå på försörjningsstöd och att ingen ung ska gå utan arbete eller utbildning i mer än 90 dagar. Vi har inget exakt siffersatt mål, svarade Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd.

– Hur många visstidstjänster planerar det nya rödgrönrosa styret i Stockholm, vad kan det betyda för Husby och Järvas arbetslösa och hur ska det organiseras så att de inte tränger ut de hundratals eller tusentals fasta jobb som det måste satsas på inom välfärden?, frågade Veronica Stiernborg.
– Vi ska få till 200 nya visstidsanställningsplatser i staden som inte konkurrerar ut ordinarie arbetsplatstillfällen, svarade Bjuggren och tillade att traineetjänster och utfasningen av Fas 3 hänger på att regeringens budget går igenom.
– Vi ska fördubbla byggandet av bostäder. Det kommer också att ge en massa nya jobb. Vi har också satsat mycket på äldreomsorgen och om den statliga budgeten går igenom kommer vi att anställa mycket personal inom hemtjänst och äldreomsorg, fortsatte Ann-Margrarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd.
– Hur ska ni garantera att barns möjligheter i skolan inte ska vara beroende av språksvårigheter eller föräldrarnas utbildning? Vad är de konkreta åtgärderna? frågade Enzo Costa och Andrzej Duracz, som presenterade ett förslag om utvecklade modersmålsenheter.
– Det skulle vara oseriöst att efter fyra veckor säga någonting exakt om varje åtgärd, sa Olle Burell, skolborgarråd, som ändå lovade att ta fasta på de resurser alla elever har inom sig för att kunna plugga matte, naturkunskap och samhällskunskap redan innan de har hunnit lära sig svenska.
Han höll med om att det fria skolvalet skapat starka negativa effekter, men sade sig inte ha hört att Husbygårdsskolan får konkurrens av den nya högstadieskola Fryshuset planerar för i Husby i stället för de kompletterande utbildningar för de unga som har missat skolan som stadsdelsrådet vill se.

– Hur många av de nya bostäder som ni har beslutat att bygga blir hyresrätter? Kommer vi att få flera små student- och ungdomsbostäder och stora lägenheter som 5:or, 6:or och 7:or, då vi har en omfattande trångboddhet i Järva?, frågade Abdullahi Yusuf.
I sitt svar tog Livh upp bland annat stoppet av ombildningar till bostadsrätter, lägre krav på inkomstnivå för att få hyra samt nya sätt att bygga billigare.

– Vi fick flera positiva besked som vi nu måste ta fasta på, även om mycket är vagt, säger stadsdelsrådets ordförande Arne Johansson, som ledde utfrågningen.
Särskilt viktiga var Ann-Margrethe Livhs löften om en omvänd planprocess där byggplaner först diskuteras med de boende och en stor satsning på det lokala demokratiarbetet. Även rådets förslag om fler mötesplatser och lokala utvecklingsråd, där rådets aktiva kan bidra till Husbys och Järvas utvecklingsarbete, föll i god jord.
Ann-Margrethe Livh instämde också i Kerstin ”Piglet” Wikströms kritiska fråga om planeringen för  en begravningsplats på Järvafältets viktiga friluftsområde, och presenterade ett förslag om ett samråd för hela Järvafältets utveckling.
– Sen måste vi vara medvetna om att en begravningsplats behövs, sa Livh. ■