Kommunal tar strid mot Almega

2010-10-13 16:22:35
Almega tjänsteföretagen har vägrat gå med på den löneökning som övriga arbetsmarknaden fått i avtalsrörel- sen.
Därför har nu Kommunal varslat om stridsåtgärder som berör 1 900 medlemmar inom privata skolor, förskolor och fritidsverksamhet.

Varslet träder i kraft den 18:e oktober och gäller blockad mot övertid, nyanställning och inhyrning av personal.
Det var i december förra året som Kommunals avtal med Almega tjänsteföretagen gick ut, förhandlingarna har strandat efter att Almega vägrar att gå med på den löneökning på 970 kronor på två år för de som tjänar under 22 300 kronor som avtalet med den kommunala skolan gav.
– Det bud om löneökning som vi har fått från Almega tjänsteföretag ligger lägre än på övriga arbetsmarknaden. Därför varslar vi nu om stridsåtgärder och kräver samma löneök- ning, säger Tord Almlöf, ombudsman på Kommunal.
Katarina Hult på Almega tjänsteföretagen säger att det inte är själva summan på 970 kronor som de motsätter sig, utan avtalstiden och att löneökningen ska ske på två år. Något hon menar skulle leda till en kostnadsökning på 5 procent för Almegas medlemsföretag (d v s minskade vinster).
– En parameter för att få ned kostnaderna är att förlänga avtalsperioden, säger hon.

Över 3 000 av Kommunals medlemmar jobbar som barnskötare, lokalvårdare, kökspersonal och vakt- mästare i den privata skolsektorn. Det finns ingen statistik från förbundet att tillgå över dessa medlemmars löner, men båda parter är överens om att lönerna inte är högre än i den kommunala sektorn. Det finns en viss skillnad i avtalen och de privata brukar ligga lägre, framförallt syns skillnader när det gäller tillägg för obe- kväm arbetstid.
Det var i mitten av september som man inte längre kom någon vart med förhandlingarna och den 27:e varsla­de Kommunal om blockader och o­beroende medlare har kopplats in. Kommunal har hoppats på att en öv­errenskommelse ska ske innan ­varslet träder i kraft, men när Offensiv går i tryck är det mindre än en vecka kvar och Almega står lika orubbligt som under de senaste månaderna.
Kommunal har inte visat muskler­na nämnvärt under årets avtalsrörelse, avtal som i verkligheten betytt reallönesänkningar har slutits utan strid för den grupp i samhället som släpat ef­ter mest.
Om fackföreningarna hade satt ner foten redan i början hade resultatet från avtalsörelsen sett helt annorlunda ut, med betydligt bättre avtal och Almega hade knappast vågat brå­ka så här länge.

Kommunal har styrkan att lamslå den privata skolsektorn, det är dags att ta fajten och ge medlemmarna vad de förtjänar.

Sanna Tefke

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!