”Kontroll över utflöde” recept för nya nedskärningar i Jämtland-Härjedalen

2018-11-07 11:35:51
Valet i höstas slutade för region Jämtland-Härjedalen med att Alliansen fick 25 mandat, de rödgröna 25 mandat och Sverigedemokraterna resterande 5. Upplagt för svåra förhandlingar alltså. Nu är förhandlingarna slut.
I måndags meddelade allianspartierna och Miljöpartiet att de tar över styret som innan valet styrdes av S och M.
Regionen beräknar att årets underskott blir 250 miljoner kronor. I höstas var man tvungen att låna för att klara de löpande utgifterna. I höstas pläderade dessutom MP för skattehöjningar. Nu sägs det att skattehöjningar inte är aktuella.
Istället ska man få kontroll över utflödet, enligt Elise Ryder Wikén (M). ”Vi måste få tag i problemen och lösa dem”, säger Lennart Ledin (L).
”Få kontroll över utflödet.” Det låter som en omskrivning för fortsatta nedskärningar, något vi säkerligen får se.