Krig tvingar fler på flykt – återinför rätten till asyl

2012-12-07 00:50:53
Antalet flyktingar som kommer till Sverige väntas öka nästa år på grund av kriget i Syrien. I flera kommuner säger politikerna nej eller är tveksamma till fler flyktingar. Samtidigt finns en stark opinion mot omänskliga utvisningar, senast manifesterad i Bengtsfors.

Hundratals demonstrerade lördagen den 10 november mot utvisningen av familjen Ceman, som bott i Sverige i åtta år. Protestlistor mot utvisningen samlade 2 000 namn i Bengtsfors, som har 3 000 invånare och ligger i Dalsland, Västra Götaland.
Familjen Ceman kallades till möte med Migrationsverket, som gav beskedet att de skulle utvisas, vilket trots protesterna skedde ett par dagar senare. Gymnasieeleven Nermin Ceman deltog inte på mötet på grund av studierna. Han hann därför gömma sig och undgå utvisningen, med stort stöd från sina vänner i skolan.
Protesterna i Bengtsfors är inte unika, utan visar på det lokala stöd som finns för flyktingar.
Men den ökande arbetslösheten tillsammans med nedskärningar ger utrymme för både rasister och för genuina frågor om flyktingmottagandet.
Migrationsverket har under hösten publicerat rapporter om att fler flyktingar kommer till Sverige och samtidigt höjt sin prognos för nästa år. I höst ökade antalet asylsökande till 1 250 per vecka vilket gör att verket tror att 54 000 kommer att söka asyl nästa år.
Migrationsminister Tobias Billström talar om ett ”ansträngt läge”, vilket gett bränsle till Sverigedemokraternas och vissa lokalpolitikers prat om en ”flyktingvåg”.

Men varför flyr folk? Alla har sett bilderna från grymma bombdåd och våldsamma strider i Syrien. 2,5 miljoner människor är på flykt inne i landet och bara en liten andel har kunnat fly till Europa och Sverige.
EU, Västmakterna och Sverige har i olika omgångar tidigare samarbetat med och gjort affärer med Syriens Assadregim. Idag ger Västmakterna stöd till den väpnade oppositionen. Globalt är det härjningar som USA:s krig i Irak och Afghanistan, de multinationella företagens utsugning, klimatkatastrofer som samma företag står bakom och stöd till diktaturer som tvingar miljontals människor att fly.
Larmrapporter sprids om att många somalier kommer till Sverige nästa år. Det handlar om att DNA numera kan visa att det verkligen rör sig om barn till vuxna som sedan länge fått uppehållstillstånd. Sådana som säger sig vilja ”värna familjer” kan ändå vilja stänga ute dessa barn.
Hur många som tvingas fly kan inte exakt kvoteras i förväg. Krig och förföljelse kan orsaka massflykt.

Migrationsverkets egna fakta ger proportioner till talet om att ”nu räcker det” och att invandringen till varje pris måste begränsas.
Prognosen om 54 000 asylsökande under 2013 är långt mindre än 1992, då 84 000 sökte asyl, de flesta från kriget i f d Jugoslavien. De senaste åren har i snitt 35 000 sökt asyl.
Problemet idag är inte att för många kommer hit, utan att en stor majoritet av dem som kommer inte får stanna på grund av Migrationsverkets och Tobias Billströms omänskliga linje. Sjuka, äldre, barnfamiljer och andra utvisas med våld.
Att allt färre beviljas asyl betyder att många tvingas gå under jord för att slippa utvisning till tortyr eller värre. Dessa papperslösa utnyttjas som slavarbetare till låga löner samtidigt som de inte kan få en fast bostad eller har rätt till sjukvård. Det ligger i alla löntagares intresse att inte acceptera dessa villkor för papperslösa, som idag kan vara 20 000-            30 000 i Sverige.
Flyktinginvandringen är idag en minoritet av invandringen till Sverige. År 2011 beviljades 93 134 invandrare uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var bara 12 726 personer någon form av flyktingar och 3 037 anhöriga till flyktingar. Totalt 15 763 personer, d v s 16 procent av invandringen.
Det var färre än antalet arbetstillstånd för personer inom Europa        (23 226) och utanför Europa                      (17 877). Anhöriga till flyktingar var färre än hälften av antalet gäststudenter (6 836). Den största gruppen invandrare är anhöriga till svenskar (32 114).

Hur mycket kostar då den ökade flyktinginvandringen? Migrationsverket har begärt 158 miljoner kronor i ökade anslag. Det är 0,019 procent av statens utgifter och långt mindre än vad staten spenderar på tvångsutvisningar. Aftonbladet berättade för ett år sedan att en enda utvisning, av familjen Arustamjan/Danielian till Armenien, kostade mer än 450 000 kronor. Enbart från januari till augusti hanterade polisen 3 700 ärenden om ”avlägsnanden”.
I flera kommuner har politiker motsatt sig ett ökat antal flyktingar.  ”Det skulle bli tufft då vi redan har dålig ekonomi”, sa Åke Bertils, S-ordförande i omsorgsnämnden i Nordanstigs kommun, till tidningen Hela Hälsingland.
I Burlöv i Skåne har Socialdemokraterna och Moderaterna anslutit sig till Sverigedemokraternas tidigare krav om att säga nej till 20 flyktingar för 2013. ”Vi är en liten kommun och vi har helt enkelt inte mer resurser”, sa Katja Larsson, S, till Sydsvenskan. Moderaternas talesperson sa att “Vi vill komma till rätta med de problem vi har i kommunen med elever som inte når godkända betyg, ökad brottslighet och hög arbetslöshet.”

Självklart måste staten ställa upp med de resurser som kommunerna behöver, till bostäder, utbildning o s v. Samtidigt ska det inte finnas möjlighet för relativt rika kommuner att säga nej. Moderatens försök att koppla nej till flyktingar till brottslighet och arbetslöshet måste bemötas. Polisen säger själva att det inte finns något samband mellan brottslighet och flyktingförläggningar, vilket rasisterna påstår. Att arbetslösheten ökar beror på nedläggningar och nedskärningar i både privata företag och offentliga sektorn och har inget samband med invandringen. Den ökande bostadsbristen beror på att samhället privatiserat byggandet som är rekordlågt. Det måste lösas med offentliga planer för bostadsbyggande.
Det saknas inte resurser i Sverige. Landets BNP (totala produktion under ett år) är idag nästan dubbelt så stor som 1993, en ökning från 1 500 miljarder kronor till 2 900 miljarder kronor.
Sverigedemokraterna och andra rasister försöker skylla bristen på resurser i skola eller vård på flyktinginvandringen, när det i själva verket är de rika och storföretagen som lagt beslag på pengarna och i många fall inte ens betalar skatt. Att kämpa för mer pengar till kommunerna är att ta kamp mot denna extrema omfördelning.
Självklart behöver skolor och andra kommunala inrättningar mer resurser för att ta emot nyanlända. Men det är ”investeringar” som samhället har tillbaka mångdubbelt senare.
Ett socialistiskt alternativ i flyktingpolitiken består i att försvara de mest förtryckta i samhället, att stå för gemensam kamp för bättre villkor för alla löntagare och arbetslösa, att slå tillbaka rasismens försök till splittring.

Rättvisepartiet Socialisterna
står för:
  • Återinför rätten till asyl. Stoppa tvångsutvisningarna.
  • Rätt till sjukvård och utbildning för papperslösa.
  • Lika villkor och avtal för lika arbete. För facklig organisering av alla arbetare.
  • Pengar till kommunerna för flyktingmottagande. Satsa på skola och bostadsbyggande – låt de rika och bankerna betala.
  • Kamp för bostäder åt alla.

Per-Åke Westerlund

 Fakta om flyktingar ▼

  • Det finns 43,4 miljoner flyktingar i världen (år 2009). Av dem är 27 miljoner kvar i sitt eget land. En stor majoritet av resten har flytt till ett grannland. Till Sverige beräknas 54 000 komma under 2013, d v s cirka 0,1 procent av flyktingarna.
  • 2 000 flyktingar dog när de försökte ta sig över Medelhavet till Europa under 2011.
  • Flyktingars dagbidrag i Sverige är 74 kronor, samma belopp som 1994 trots prisökningarna. För den som delar lägenhet sänks ersättningen till 61 kronor. Ingen asylsökande får bidrag för eget boende.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!