Kronologi

2007-07-18 10:35:46
I Ryssland användes fram till revolutionen 1917 den julianska kalendern och inte den gregorianska kalendern, som sedan länge användes i Västeuropa. Därav skillnaderna i datum: februarirevolutionen inleddes den 23 februari 1917 (julianska kalendern), vilket var den 8 mars enligt den gregorianska kalendern och oktoberrevolutionen den 25 oktober (julianska kalendern) eller den 7 november (gregorianska kalendern). Ryssland övergick till den gregorianska kalendern efter revolutionen 1917.
I Trotskijs Lärdomar av oktober är alla datum gällande utvecklingen i Ryssland 1917 enligt den julianska kalendern. Därför följer denna kronologi den julianska kalendern:
23 februari Textilarbeterskornas strejk på den Internationella kvinnodagen inleder revolutionen.
25 februari Generalstrejk i Petrograd.
27 februari Petrogradsovjeten bildas.
2 mars Tsaren abdikerar till förmån för storhertig Michail, som är ovillig att ta över och abdikerar dagen efter. Den första provisoriska regeringen bildas, formellt ledd av furst Lvov, men det är utrikesminister Miljukov från kadetpartiet som är regeringens verkliga ledare. Kerenskij blir justitieminister.
29 mars Allrysk sovjetkonferens.
3 april Lenin, Sinovjev och andra bolsjeviker anländer till Petrograd.
4 april Lenin formulerar sina Aprilteser.
18 april Första maj i Ryssland.
24 april inleds bolsjevikernas Aprilkonferens.
4 maj Trotskij anländer till Ryssland.
5 maj Ny koalitionsregering med Kerenskij som krigsminister.
3 juni Den första allryska sovjetkongressen.
18 juni En demonstration sammankallad av mensjeviker och socialistrevolutionärer i Petrograd blir istället bolsjevikernas demonstration.
3-5 juli ”Julidagarna” spontana uppror följs av hets, förföljelse och repression i ett försök att krossa bolsjevikernas allt större inflytande.
7 juli En så kallad ”socialistisk regering” bildas med Kerenskij som ordförande.
23 juli Trotskij arresteras och Lenin tvingas gå under jorden.
24 juli En ny regering bildas ledd av kadeter.
26 juli Bolsjevikerna håller kongress och Trotskijs grupp mesjrajontsij (Interdistriktgruppen) med cirka 4 000 medlemmar går samman med bolsjevikerna. I den gruppen finns förutom Trotskij exempelvis Lunartjarskij, Joffe och Uritskij, vilka alla var några av revolutionens förgrundsgestalter.
12 augusti Generalstrejk i Moskva.
27 augusti Arméns överbefälhavare Kornilov inleder sitt kuppförsök och börjar marschera mot Petrograd. Kuppförsöket misslyckas och Kornilovs trupper deserterar.
24 september Den sista koalitionsregeringen bildas under Kerenskijs ledning.
10 oktober Bolsjevikerna beslutar sig för att förbereda ett uppror. Under hela oktober beslutar sovjeter att ta makten.
20 oktober Petrogradsovjetens Kommitté för revolutionens försvar (Militärrevolutionära kommittén) påbörjar förberedelserna för uppror.
24 oktober Regeringen försöker desperat att återta initiativet och föra lojala trupper till Petrograd. Men den har ingen makt längre och inga styrkor till sitt förfogande.
25 oktober Upproret inleds.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!