Kurder arresterade i Iran

2014-11-13 14:01:24

foto: Ehsan Iran/ Wikimedia Comm
230 kurder har arresterats i Iran efter att de demonstrerat till stöd för kampen i Kobanê. På bild det fruktade Evin-fängelset (oklart om det är dit de har förts).

230 kurder har arresterats av den iranska regimen för att slå ned mot solidariteten med kampen i Kobanê och för att förhindra en resning på hemmaplan mot den islamiska republiken.

Den kurdiska revolutionen i Rojava, Västra Kurdistan (i Syrien), vars spjutspets kan ses i försvaret av staden Kobanê, har inspirerat en hel värld, inte minst kurder i regionen. En kurdisk resning sprider sig nu i alla ockuperade delar av Kurdistan och har fått marken att skaka under fötterna på makthavarna i Thehran (Iran), Ankara (Turkiet), Damaskus (Syrien) och Bagdad (Irak).

Den internationella solidaritetsdagen för Kobanê samlade 10 000-tals i en rad länder, inte minst i Iran och Turkiet. Enligt Kurdistan Press Agency har 230 kurder arresterats i kurdiska städer i Iran när de den 1 november demonstrerade till stöd för det folkliga motståndet i Kobanê.
En våg av gripanden och försvinnanden sprider sig nu. De senaste rapporterna kommer från Sanandaj, där 35 kurder arresterades under en fredlig demonstration.  Det var när demonstrationen också riktade slagord mot den iranska regimens förtryck som polisen slog till.
Detta avslöjar motsägelsen i Irans ”stöd” till att bekämpa Islamiska staten (IS). Islamiska republiken Irans syfte med motståndet mot IS handlar inte om stöd till kurderna, mänskliga rättigheter eller för att sätta stopp för den etniska rensningen av kurderna, utan om att stärka det sekteristiska shia-styret i Irak och Assad-regimen i Syrien, för att i slutändan stärka sin egen position i regionen.
Genom att i internationell press uttrycka stöd för Kobanê och kampen mot IS hoppas Iran att de ska kunna fortsätta det egna förtrycket mot det kurdiska folket i skymundan. De vill också ge en bild till omvärlden att Iran, till skillnad från Syrien, Irak och Turkiet, är ett stabilt land och därmed också en stabil handelspartner.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ger sitt fulla stöd till såväl det iranska som det kurdiska folkets motstånd mot den islamiska republiken i Iran. Det finns en undertryckt ilska mot det kapitalistiska prästerskapets diktatur, vilket vid upprepade tillfällen har resulterat i strejker och massprotester i landet.
Kurdernas kamp för mänskliga, politiska och kulturella rättigheter går hand i hand med den iranska arbetarklassens kamp mot diktaturen. Vad som kan fälla den iranska regimen är en gemensam massrevolt där arbetarklassens strejker och organisering ställer sig i fronten.
Det behöver vara en rörelse som garanterar alla förtryckta minoriteter fulla rättigheter och kurderna självstyre eller en egen stat om de så vill. ■