Låginkomsttagare dör i förtid – sådan är kapitalismen

2018-06-13 10:52:01

foto: Peter Tandlund / Flickr CC
Klyftan mellan fattig och rik märks också i livslängden.

Medellivslängden har ökat i Sverige, allra mest för de rikaste. Både inkomst och utbildningsnivå har en stor inverkan på livslängden. Det visar rapporten Klassamhället och döden, en del i en serie klassanalyser utgivna av Katalys.

Medellivslängden i Sverige är högre än någonsin; 84,0 år för kvinnor och 80,3 år för män (2015). Men livslängden är mycket ojämlik mellan samhällsklasserna. De tio procent män som tjänar minst lever i snitt hela 9 år kortare än de tio procent män som tjänar mest. För kvinnor är skillnaden 7 år.
Medellivslängden har ökat generellt, men en grupp som har stått helt stilla under 20 år är de fattigaste tio procent kvinnorna. Medellivslängden har även stått stilla hos kvinnorna med lägst utbildning. Hos alla andra grupper har medellivslängden ökat, och allra mest hos de rikaste i samhället. Undersökningar tyder även på att medellivslängden sjunker för kvinnor med enbart grundskoleutbildning.
Människors utbildningsnivå påverkar deras livslängd. Människor med eftergymnasial utbildning lever betydligt längre än de som enbart har förgymnasial utbildning, en skillnad som började utvecklas redan under 1980-talet. Men det är ändå inkomsterna som har den största inverkan på livslängden. 

Att inkomstnivån påverkar livslängden är egentligen inte förvånande. Lägre inkomster innebär en hög och konstant stressnivå på grund av saker som osäkerhet över om nästa månadslön kommer att täcka utgifterna, om det kommer att finnas tillräckligt med pengar kvar till mat, hur man ska ha råd med nya vinterkläder till barnen och så vidare. Låga inkomster innebär även att man mer sällan känner sig utvilad, att man äter mat av sämre kvalitet och har större risk att sakna ett fast boende.
Lägre utbildningsnivå påverkar hälsan bland annat genom en annorlunda behandling inom vården, möjligen svårare att tolka det som läkaren säger och agera därefter, och det är också betydligt fler lågutbildade som röker.

Alla människor ska ha samma rättigheter till ett gott liv, men i det nyliberala Sverige är det ingenting som eliten vill se till. För att alla ska ha samma möjligheter till ett gott och långt liv krävs en systemförändring som startar genom att det system som tar död på oss i förtid, kapitalismen och nyliberalismen, krossas och ersätts av ett demokratiskt, socialistiskt system.