Landstormen i kamp mot ökade regionala klyftor

2018-05-23 10:29:59

foto: Kristianstads kommun / Flickr CC
Den förda politiken har fördjupat klyftorna mellan stad och glesbygd.

Vid ett möte i Örnsköldsvik bildades föreningen Landstormen samtidigt som Landsbygdsriksdagen genomfördes i staden. Syftet med föreningen är att kraftigt väcka opinion och sätta press på politikerna för en kraftfull regionalpolitik. Siktet är inställt på en stor demonstration i Stockholm den 25 augusti, två veckor före höstens val.

Initiativet till föreningen har tagits av några personer i Jämtland med lång erfarenhet när det gäller att arbeta mot de växande regionala klyftorna.
Under arbetet inför det första mötet har fler personer anslutit sig till föreningen.
I styrelsen som valdes ingår bland andra Malin Ackermann, som var drivande i den framgångsrika striden för att stoppa Skatteverkets planer på att lägga ned 9 skattekontor i mindre städer, och artisten Ronny Eriksson.

I det upprop som anger färdriktningen för föreningen kan man bland annat läsa:
”Under årtionden har klyftorna mellan städerna och de mest glest befolkade delarna av landet ökat. I dag har de blivit helt ohållbara. Detta försämrar livet för både de som bor i glesbygden och de som bor i städerna. Vi är många i de delar av landet som utgör resten av Sverige som har fått nog av denna utveckling och av att regeringar av olika kulör i bästa fall nonchalerat de växande klyftorna, i värsta fall fört en politik som bidragit till att fördjupa dem.”
Det avslutas med krav på bland annat förstärkningar av de mindre kommunernas ekonomi, att en del av vinsterna från skog, energiproduktion och gruvor måste stanna i de områden där råvarorna finns och ett statligt ansvar för fungerande bankverksamhet i hela landet. 

De senaste åren har det varit många lokala protester mot olika sidor av de växande regionala klyftorna. Sedan mer än ett år pågår en ockupation av entrén till sjukhuset i Sollefteå i protest mot stängningen av BB. I Dorotea lyckades en liknande ockupation, som pågick i över tre år, pressa landstinget i Västerbotten att riva upp beslutet att minska antalet vårdplatser vid sjukstugan. Förslaget om storregioner skotades efter starkt lokalt motstånd och namninsamlingar för folkomröstningar i flera län. På många håll har det förts kamp mot nedläggningar av skolor.
Det har legat i luften att det skulle tas initiativ till att försöka knyta ihop dessa lokala initiativ och proteströrelser. Landstormen är ett steg i den riktningen. Lyckas föreningen samla tusentals bakom sina krav i en demonstration till riksdagen den 25 augusti skulle detta sätta en stor press på riksdagspartierna. Men som det står i uppropet från Landstormen: ”Vi kommer att komma tillbaka efter valet och se om givna löften har infriats”.