Landstormen kräver politisk kursändring

2018-08-22 20:47:57

foto: chas B, Helen Simonsson / Flickr CC
Klyftorna fortsätter att öka.

Klyftorna mellan olika delar av landet fortsätter att växa. Lördagen den 25 augusti kl 13.00 ordnas en manifestation på Mynttorget i Stockholm för att ställa krav på en politisk kursändring.

Det är den nybildade föreningen Landstormen som står bakom arrangemanget. I en debattartikel i Svenska Dagbladet pekar Landstormen på de växande skillnaderna i kommunalskatt mellan en del välmående storstadskommuner och kommuner i glest befolkade landsdelar. Mellan exempelvis Solna och Härnösand skiljer det 20 000 kronor i kommunalskatt per år för den som tjänar 300 000 kronor.

Att peka på de otillräckliga resurserna till särskilt de mindre kommunerna och landstingen är viktigt i denna valrörelse där det är uppenbart att riksdagspartiernas löften om ”miljardsatsningar” på kommunerna i själva verket inte är i närheten av att säkra en bibehållen service.

De krav som Landstormen ställer i samband med lördagens manifestation är följande:

  • Fungerande vård, skola och omsorg i hela landet – förstärkning av de mindre kommunernas ekonomi.
  • Skogen, vind- och vattenkraft samt gruvor skapar stora värden – de regioner och människor som är delaktiga måste få en rimlig del av vinsterna.
  • Fungerande kommunikationer behövs i hela landet – kraftfull satsning på utbyggnad av järnvägar.
  • IT-nät och telefoni måste fungera även utanför städerna – infria löftena om bredbandsutbyggnad och säkra stabila telefonilösningar.
  • Återlokalisering av statliga jobb till hela landet – 10 000 jobb är ett minimum.
  • Storbankerna har övergett stora delar av Sverige – staten måste ta ansvar för att det går att låna till bostadsbyggande och företagande även utanför städerna. ■