Långt kvar till aprilmålet 80 000 kr

2013-04-24 16:21:59
Asylrörelsen i Stockholm anordnade i lördags den 20 april en demonstration mot REVA och för rätten till asyl. Rättvisepartiet Socialisterna (RS), som är del i asylrörelsen, deltog på demonstrationen som samlade runt 1 000 personer.

Många RS-medlemmar deltog på demonstrationen, där 101 exemplar av Offensiv såldes, och 2 961 kronor samlades in till ekonomikampanjen under dagen.
Senare under eftermiddagen hölls en gruvdemonstration som riktade sig mot regeringens nyss antagna mineralstrategi och den gruvboom som regeringen förespråkar – där också Offensiv såldes.

Under den gångna helgen samlades totalt 6 777 kronor in till ekonomikampanjen för april månad.
Det innebär att ekonomikampan­jen ligger på 32 607 kronor när ­detta nummer av Offensiv går i tryck på tisdag kväll den 23 april.
Det är en fördubbling av förra veckans siffra.
Under helgen såldes även 208 Offensiv och 23 prenumerationer på tidningen, vilket innebär att det här numret går ut till 2 219 personer!

Kampanjen för höjda medlemsav­gifter går också framåt.
Höjningarna som hittills gjorts innebär en ökad inkomst på 8 535 kronor per månad sedan februari. Medlemsavgifterna är viktiga för vårt arbete och en av partiets viktigaste inkomster.
Stöd RS/Offensivs ekonomikam­panj genom att sätta in pengar på PlusGirokonto 87 96 49-2.

Louise Strömbäck