Luleå: Nya steg i kampen mot stordrift

2016-06-14 14:23:03




Med bara en dryg vecka kvar till skolavslutningen den 17 juni fortsätter Luleås skolkämpar att arbeta intensivt mot genomförandet av ”Framtidens Skola”, den S- och M-stödda planen för att lägga om kommunens skola och förskola till stordrift.

I ”Framtidens Skola” ska standardstorleken för skolor vara minst 400 elever och för förskolor 6-8 avdelningar för att utnyttja arbetskraft, utrustning och lokaler maximalt. Som en del av ”Framtidens Skola” ska Svartö­stadsskolan stängas vid denna termins slut, Kläppenskolan ett år senare och Kyrkbyskolan år 2021. Totalt läggs sju skolor och sju förskolor ned. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 4 april.

En grupp föräldrar, med stöd av Samordningsgruppen Hela kommunen ska leva och lära, som har samlat till en rad stora protester mot nedläggningarna, överklagade den 3 maj beslutet om ”Framtidens Skola” med hänvisning till bland annat otillförlitlig beredning av ärendet och olaglig begränsning av debatten i fullmäktige. 

Föräldrarna yrkade på inhibition, alltså att rätten hindrar verkställandet av beslutet under tiden dess laglighet prövas.

Ett bakslag kom den 24 maj då Förvaltningsrätten avslog yrkandet om inhibition. Rätten ansåg alltså att genomförandet av nedläggningarna kan fortgå medan den prövar själva sakfrågorna i överklagan. 

Föräldrarna har nu gått vidare, med stöd av Samordningsgruppen, och överklagade den 1 juni Förvaltningsrättens beslut att inte inhibera verkställandet till nästa instans, Kammarrätten. 

I överklagan framförs bland annat att ”det är […] uppenbart att ett verkställande innan besluten prövats i sak skulle leda till beaktansvärd skada för alla de barn och föräldrar som är berörda av skolnedläggningarna.”

– Vi anser att Förvaltningsrätten har gjort en felbedömning, säger Anna Widén, en av de överklagande föräldrarna, och fortsätter:

– Medan de erkänner att sakfrågorna vi tar upp – att beslutet inte har tagits i laga ordning och att det bryter mot annan lag – är värda att pröva, avvisar de vårt yrkande om inhibition. Men om beslutet verkställs blir ju prövningen ganska poänglös, åtminstone i Svartö­stadsskolans fall.

– När vi nu har tagit den här kampen så här långt vill vi gå vidare och pröva även detta.

På Svartöstadsskolan har flyttlådorna anlänt och personal får ägna sin tid åt att planera, packa, märka möbler och utrustning som ska med på flytten till Örnässkolan med klisterlappar, till stor oro för eleverna. Samtidigt har skolornas gemensamma rektor Jörgen Stenmark lämnat skeppet – han har hux flux tagit ett nytt jobb i en annan kommun. Hans efterföljare kommer att bli skolornas tredje rektor inom loppet av ett år.

Samtidigt har namninsamlingen för en folkomröstning om ”Framtidens Skola” nu nått en bra bit över de 6 000 namn som motsvarar en tiondel av Luleås röstberättigade befolkning. Samordningsgruppen kommer i dagarna att ta beslut om när och hur namnen ska överlämnas till kommunen. 

Om S och M verkligen vill kan de stoppa en folkomröstning då de tillsammans har över två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige. Opinionstrycket är dock hårt och M har redan deklarerat att de kommer att stödja en folkomröstning om 6 000 namn lämnas in.

Med siktet på folkomröstningen fortsätter de många skolaktivisterna att planera för nya möten, aktioner och förhandlingar för att hålla trycket uppe. 

Skolstrejken den 26 maj visade att inte minst barnen, som står mitt i ”skolsnurren”, har insett vikten av att stå upp för sin rätt, hur lång och svår striden än blir. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!