Lyckat årsmöte för RS Väst

2018-03-14 12:48:58
Rättvisepartiet Socialisterna Västs årsmöte samlade ett trettiotal på Blå Stället i Angered. Det blev ett möte om klassklyftor och motståndet, om socialistisk feminism och det framväxande bostadspolitiska upproret, om kampen mot rasism och för rätten till asyl. Det blev en känslosam och jobbig diskussion om den statliga rasismen med anledning av att vi ännu inte vet var vår kamrat Zahid Baloch befinner sig. En ny distriktsstyrelse på 13 personer valdes, och grunden lades för partibygget valåret 2018.