Lyssna på Husbyborna – behåll en säker trafikmiljö

2011-09-28 21:23:59
Drygt en och en halv månad till den 18 november återstår av den tid som Husbyborna har tillkämpat sig för att få säga sin mening om de extrema förslagen i stadsbyggnadskontorets strukturplan för Husby.

Lokala aktivister i Nätverket Järvas Framtid och en lång rad     andra föreningar träffas på onsdag denna vecka för att samordna krav på ett stormöte där Husbyborna får möjlighet att grilla stadshusets politiker innan tiden går ut.
Samtidigt startar Järvas Framtid en namninsamling med rubriken ”För Husbys barn och miljö – låt oss slippa grävskoporna och behåll trafiksepareringen”.
Syftet är att visa ­Husbybornas motstånd mot nyckelförslaget att höja genomfartsleden Norgegatan tillsammans med infarterna till Trondheimsgatan och Oslogatan med 3,5 meter, så att den i dag trygga trafiksepareringen försvin­ner och biltrafiken lyfts i nivå med Husby torg och Husbyskolan.

”I snart fyra år har höga vederbörande upprepat mantrat ’bryta trafiksepareringen där det gör nytta’, men ingen har försökt förklara nyttan för oss. Den här gången slapp vi läsa att man vill skapa ’spännande möten mellan människor och bilar’ (enligt en tidigare anlitad arkitekt)”, skriver också Järvas Framtid i sitt preliminära remissvar, och fortsätter: ”I dagarna har mer än hälften av landets grundskolerektorer uttryckt stark oro för barnas liv och hälsa, eftersom oroliga föräldrar  skjutsar sina telningar i bil till skolorna och på det sättet sätter andra barns liv på spel. Vi har inte det problemet, låt oss slippa få det!
Förslaget att fylla upp bilgator­na i nivå med bostäder och gång- och cykelvägar är befängt. Att lägga miljoner på att förstöra vår livsmiljö, med ty åtföljande ­risker, buller och trafikproblem. Husby är så kuperat att bussarna vintertid skulle få svårt att ta sig fram på Norgegatans nyskapade branta backar. Vi säger NEJ!”

Nätverket kritiserar också förslaget att bygga in upp till 1 300 nya lägenheter i Husby, som redan är ett av Stockholms mest tättbebyggda områden och ”efterlyser åtgärder mot onödig biltrafik på Järvafältet”.
Nätverket ställer sig också frågande till förslaget att bygga ett nytt kulturhus i Husby, då politikerna sedan länge varit helt ovilliga att ta sitt ansvar för det lilla kulturhus som redan finns, ­Husby Träff. ”Om kommunen i stället för att rusta upp och använda Husby Träff skulle bygga ett nytt kulturhus, kräver vi att kommunen omedelbart garanterar den nedläggningshotade verksamheten i Husby Träff fram till att ett nytt kulturhus står färdigt – något annat vore en lokal katastrof. Vi kräver också garantier för att kommunen finansierar kulturhuset på ett sätt så att Husbyborna och det lokala föreningslivet kan hyra samlingslokaler där till priser som inte är högre än i Husby Träff”, säger nätverket och avslutar med uppmaningen: ”Gör om, gör rätt! Lyssna på Husbyborna, visa hänsyn till att det bor folk här som trivs. Slit inte sönder våra sociala nätverk, genom att göra Husby till en byggarbetsplats!”
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!