Malmö lördag 20 oktober: Demonstrera mot vårdslakten

2012-10-19 02:30:31
Till helgen protesterar nätverket Rädda Vården mot nedskärningar, privat vård och sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund.

Personalen vid sjukhuset har fått vänja sig vid nedskärningar då budgeten har varit underdimensionerad flera år i rad. Nu har läget blivit kritiskt då 450 miljoner kronor ska sparas in på ett enda år. Detta samtidigt som sammanslagningen av sjukhusen i ­Malmö och Lund innebär organisatoriskt kaos och drastiskt försämrad tillgänglighet på vård.

Mona Jacobsson, undersköterska på Öra-Näsa-Hals-avdelningen i Malmö, beskriver hur ledningen kör över personalen och skapar en orimlig arbetssituation. Endast fyra dagar i förväg fick personalen reda på att deras verksamhet skulle förflyttas och att de skulle börja arbeta med cancersjuka barn.
– Det är såklart ett stort problem för såväl patientsäkerhet som arbets­miljö när vi tvingas arbeta med sjukdomar vi inte har kompetens för. En av mina kollegor har redan gått in i väggen och flera har fått magsår sedan sammanslagningen, berättar Mona.
Sammanslagningen av sjukhusen i Malmö-Lund har genomförts helt utan förankring bland personalen. Då en forskare vid Lunds universitet tillfrågade 355 läkare ansåg 91 procent att sammanslagningen inte ­tydde på ”hög kompetens bland ­tjänstemän och politiker” och 93 procent ansåg att det inte fanns någon dialog ­mellan läkarna och beslutsfattarna.
Att lyhördheten skulle ha varit större gentemot andra vårdarbetare är inte troligt. Utöver att orsaka stora problem för personalen är konsekvenserna för patientsäkerheten allvarliga.
Sammanslagningen används för att maskera nedskärningar och flera avdelningar kommer att läggas ned i Lund och Malmö. För många patientgrupper är det ett stort hinder att behöva ta sig från Malmö till Lund, alltså kan patienter komma att avstå från viktiga läkarbesök på grund av de ökade avstånden.

Socialistiska Läkare tog initiativ till demonstrationen och har delat ut flygblad på sjukhusområdet ­mellan kl 06.30 och kl 07.30 varje morgon i en vecka.
– Det märks att många av de som jobbar på sjukhuset är upprörda över situationen. Det viktiga nu är att få allmänheten att inse att den katastrofala avvecklingen av vården berör alla, inte bara oss inom vården, säger Sten Axelson Fisk, RS-medlem och aktiv inom Socialistiska Läkare.
Sten berättar vidare om hur de på ­första planeringsmötet diskuterade paroller som ”Nej till vinst inom välfärd” och ”Nej till privatiseringar” innan beslutet föll på ”Nej till privat vård”.
– Nu när allt fler börjar inse det bisarra i att skattemedel går till vinst, är det många som skapar sig illusioner om snälla kapitalister som inte går med vinst. Vi menar att det är farligt. Dessutom nöjer vi oss inte med att hindra vidare privatiseringar, redan nu finns det alldeles för många privata aktörer inom vården och vi försvarar principen om att vården ska vara gemensamt ägd, fortsätter Sten.

Samtidigt som arbetslösheten i Sverige är 7,2 procent, råder det personalbrist inom vården. Det är svårt att locka unga till vården så som arbetsförhållandena ser ut idag och de alldeles för låga lönerna för sjuksköterskor och undersköterskor. Ansvariga politiker hänvisar till demografiska förändringar och hävdar att det är omöjligt att finansiera en lika bra välfärd när antalet gamla som ska försörjas av varje arbetsför person ökar. Vad man helt missar med detta resonemang är att det inte är med arbetade timmar vården bekostas ut­an med pengar.
Sveriges BNP ökar, men den offentliga sektorns andel av BNP tillåts sjunka till förmån för skattelättnader för storföretag och förmögna. Vårdslakten är inte en ekonomisk nödvändighet, den är resultatet av en bristande politisk vilja att satsa på välfärden.

Camilo Flores

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!