Marconigatan i Frölunda: ”Sälj inte våra hem”

2018-06-07 13:49:45
Göteborgs styrande politiker och dess vänner i de kommunala bolagsstyrelserna gör nu ett nytt försök att under ledning av Lars Johansson (S) genomföra utförsäljningar i Göteborg. Men planerna möter på stora protester.

På två veckor har två stormöten organiserats med 70 respektive 80 deltagare. På Hyresgästföreningens stormöte i måndags beslutades det om demonstration för att försvara allmännyttan – den 13 juni klockan 17.30 på Frölunda Torg utanför Poseidon.
Mötet som hölls i Frölunda Kulturhus organiserades av den lokala hyresgästföreningen och hade även talare från såväl Frölundaföreningen som regionstyrelsen.

Den uppgivna stämning som tidigare fanns har ersatts med kämpaglöd och kampinitiativ.
– Poseidons enkät har inte upplevts som någon dialog, utan som hotfull där de har knackat på dörrar och bett hyresgäster fylla i enkäten samma dag som de har fått brevet samt erbjudit dem att fylla i enkäterna åt dem. Detta har inneburit att de boende inte har känt att det funnits tid att fokusera på frågorna och därmed inte litar på hur Poseidon tänker tolka svaren, berättar Mahasti Hashemieh, ordförande i den lokala Hyresgästföreningen.
Kristofer Lundberg, ordförande för Hyresgästföreningen i Västra Sverige med 77 000 medlemmar, tog till orda och gav inspirerande exempel på hur hyresgäster organiserat sig i Lövgärdet, Rannebergen och Hammarkullen och hur de vunnit.
Därefter beslutade mötet om demonstration och fortsatt organisering. 

Striden om Marconigatan är viktig ur många perspektiv. Dels för att försvara allmännyttan och hyresrätten som boendeform, men också för att fortsätta kampexemplen efter Rannebergen för att stoppa planerna på fortsatta utförsäljningar i Göteborg.
Det pratas om utförsäljningen som ”utvecklande av Frölunda Torg”, men bakom retoriken ligger viljan om total kontroll över torgens närområde för att ersätta lägenheter i de två första våningsplanen med butikslokaler och affärsverksamhet. Kommersiella intressen går därmed före människors hem.
Men boende på Marconigatan rustar till strid under parollen ”Sälj inte våra hem” under ledning av en framväxande stridbar hyresgäströrelse som de senaste åren har vunnit viktiga segrar.