Mer buss för bättre luft

2006-09-11 15:45:00
Rättvisepartiet Socialisterna föreslår ett treårigt försök med gratis bussar i Umeå. Det behövs tre år för att försöket ska hinna ”sätta sig”. Tanken är att utvärderingar ska göras redan efter ett år, så att brister kan rättas till.

Bakgrunden till vårt förslag är bl a följande: mätningar visar att luften i Umeå inte klarar miljökvalitetsnormen vad gäller kvävedioxid. Regeringen har gett kommunen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att klara normen, något som borde ha skett för länge sedan. Kommunalrådet Lennart Holmlund, och socialdemokraterna, har dock inte prioriterat frågan. För detta har många umebor fått lida. Försöket med noll-taxa, under tre år, ska också ses mot bakgrund av det växande trafikkaoset i det växande Umeå. Om antalet resor minskar med 20%, samtidigt som antalet umebor blir fler, då är det något som måste förändras. Innan problemen blir alltför stora.

Samordna varutransporter, rusta upp cykelbanor

Vårt mål är bättre luft i Umeå. Förutom försöket med gratis bussar vill vi a) samordna varutransporterna in till Umeå centrum (ett försök i Linköping minskade godstransporterna med ca 30%!), b) rusta upp det befintliga cykelnätet och bygga ut cykelvägarna i takt med stadens utbyggnad – syftet är att på frivillig väg få fler att lämna bilen hemma. Dessa åtgärder måste kompletteras med en kampanj för samåkning med bil, för fler bussresor och för att fler ska ta cykeln istället för bilen. Det är ju inte cyklisterna vi hoppas ska börja åka buss utan bilisterna!
Skulle utvärderingarna visa att det inte är gratis bussresor som är bästa metoden att få fler att åka buss, utan en kombination av lägre taxor OCH fler bussturer, så måste försöket ändra inriktning. Men någonstans måste man börja. Luften har blivit en plåga för många vintertid, miljökvalitets-
normen överskrids, regeringen tar kommunen i örat och antalet bussresor minskar, dramatiskt, trots att kommunen växer! Rättvisepartiet vill bryta med den passivitet som råder i väntan på en ringled som kanske aldrig kommer (och som om den kommer år 2015 inte kommer att lösa problemen).

Bussförarna med i diskussionen

Umeå kan också lära av Örebro. Bussförarna måste dras in i diskussionen om hur ett försök med gratis bussar ska utformas för att ge bästa effekt. Om det stämmer att gratis bussar i Örebro ökade antalet bussresenärer var detta positivt. Om det stämmer att skadegörelsen ökade så måste förebyggande åtgärder sättas in. Och bussförarna är de som vet hur det ska gå till. Men trenden måste vändas; fler måste åka buss. Det är en punkterna i vårt program för bättre luft i Umeå.

Jan Hägglund
ordförande i Umeå,
Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!