Migrationsverket struntar i fakta

2013-12-06 12:38:58

foto: Elias Theodorsson
Den 6 december demonstrerar vi återigen för rätten till asyl.

Migrationsverkets nya riktlinjer kring Afghanistan har varit efterlängtade. Många, inte minst bland flyktingar, har hoppats på att Migrationsverket ska ha tagit till sig av den bild som bland andra UNHCR beskrivit om utvecklingen i landet. Så verkar dock inte vara fallet.

Utredarna från Migrationsverket besökte Afghanistan den 5-8 oktober och mötte personer från myndigheter och olika organisationer. Avsikten var att skapa sig en bild av hur säkerhetsläget har utvecklats och kommer att utvecklas.
Bland referenserna förekommer representanter för olika ministerier, FN, flera NGO:er som arbetar i landet och Svenska Afghanistankommittén.
Trots att Migrationsverket anser att landet är stabilt nog för att ta emot tvångsdeporterade flyktingar är ironiskt nog källorna anonymiserade för ”att inte exklusivt peka ut uppgiftslämnare”.

Utgångspunkten är de internationella styrkornas tillbakadragande under 2014, samt valen till provinsråden och presidentämbetet i april 2014. Inför valet har myndigheterna säkerhetsklassat samtliga vallokaler, varav hälften ryms inom kategorin hög säkerhetsrisk. Bland de riskgrupper som rapporten radar upp finns valarbetare, som av flera bedömare riskerar att utsättas för hot och våld under valet.
Migrationsverket lyfter fram frivilligt återvändande till Afghanistan. Sedan USA:s invasion och talibanregimens fall 2001 har 5,7 miljoner af­ghaner återvänt till Afghanistan, de flesta med hjälp av UNHCR.
Detta lyfts fram som något positivt och ett tecken på stabilitet, men inte ens Migrationsverket kan blunda för de konsekvenser detta har fått för ett land slaget i spillror. Många av de som återvänder ”frivilligt” kan inte ta sig tillbaka till sin hemort.
Det kan bero på att den ligger i en av de omstridda provinserna, att mark och ägodelar har beslagtagits av olika stridande grupper, eller att det helt enkelt är omöjligt att ta sig till den delen av landet på grund av säkerhetsläget.
Även förföljda minoriteter tvingas lämna sina hemprovinser för att ta sig till den relativt bättre säkerheten i de av myndigheterna kontrollerade områdena. Ett resultat av detta är en stor inflyttning till stor­städerna.
Återvändande från framförallt Pakistan och Iran hamnar i informella bosättningar i städernas ytterkanter, där myndigheterna har små möjligheter att tillgodose service som el, sjukvård och transporter.
Rapporter förekommer om att myndigheten för mottagande av flyktingar, som har ansvar för återintegrering, juridiskt stöd till och arbete åt återvändande flyktingar, inte hjälper återkommande flyktingar från västländer.
Trots alla bevis på motsatsen hävdar Migrationsverket envist att det inte finns sekteristiska konflikter i Afghanistan. Hazarer som flytt från Afghanistan till andra delar av världen vittnar om det våld som de utsätts för. Tvångsdeporterade från länder som Australien, Holland och Sverige, som har lyckats få kontakt med släktingar och asylaktivister, vittnar om förföljelser som börjar direkt på flygplatsen.
Det instabila säkerhetsläget i Af­ghanistan är det som möter mest kritik från både flyktingar i och utanför landet och är även den fråga som har fått protester att blossa upp i Kabul, där återvändande tillsammans med släktingar och andra har demonstre­rat utanför myndighetsbyggnader för att få ett stopp på deportationerna till Afghanistan.
Konflikten i Afghanistan har ändrat karaktär i och med att de interna­tionella styrkorna (ISAF) gradvis har överlåtit de militära operationerna till de afghanska styrkorna.

Det finns ingenting som tyder på att Migrationsverket kommer att än­dra sin inställning till tvångsutvisningar till Afghanistan, trots att det för alla som läser rapporten framgår klart och tydligt att säkerhetsläget är allt annat än stabilt. Lägg därtill till de vittnesmål från flyktingar som har lyckats ta sig till andra länder när de flytt och det fåtal rapporter som har kommit ut ur landet från flyktingar som har tvångsut­visats tillbaka.
Kampen för ett återinförande av rätten till asyl i Sverige är en kamp som enligt Rättvisepartiet Socialisterna tar sitt avstamp från en politisk plattform med krav på skydd åt dem som behöver det. För att kunna erbjuda detta krävs en kamp för flyktingars rätt till arbete på lika villkor, för rätten till vård och för ett stopp på statens rasistiska jakt på flyktingar.


 

Demonstrera för rätten till asyl:
Göteborg: 6 december klockan 15:00 på Brunnsparken
Stockholm: 6 december klockan 17:00 på Medborgarplatsen
Malmö: 7 december klockan 14.00 på Möllevångstorget

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!