Mobilisera till klimatmötet i Köpenhamn 2009

2008-11-19 20:25:23
Den 13-14 november ägde MR-dagarna rum i Luleå, som besöktes av nära 4 000 personer. En rad seminarier hölls under dagarna med teman kopplade till mänskliga rättigheter (MR).

Något som dock saknades var betoningen på kamp. För att infria mänskliga rättigheter, få slut på krig, svält och fattigdom och för att rädda klimatet, är en annan socialistisk värld nödvändig.

Ett ämne som uppmärksammades på årets MR-dagar var klimatfrågan. Ett flertal seminarier hölls med klimathotet som tema.
På torsdagen hölls ett seminarium under rubriken ”Från Kyoto till Köpenhamn”.
Föreläsaren Urpo Taskinen från Naturskyddsföreningen gav en grundläggande redogörelse för klimatförändringarna och om vad som hotar om ingenting förändras.
– Förra året var koldioxidhalten 383 ppm, 37 procent över förindustriell nivå. Det är den högsta siffran på 650 000 år och förmodligen under de senaste 20 miljoner åren. Ökningen av koldioxidhalten går allt snabbare. År 1970-1979 ökade halten koldioxid med 1,3 ppm/år, år 2007 ökade den med 2,2 ppm/år.

– Sedan förindustriell tid har temperaturen globalt stigit med 0,7 grader. Enligt IPCC [FN:s miljöpanel] kommer den att stiga med 1-6,4 grader till 2100, då en ökning på 6,4 grader är IPCC:s värsta scenario. Vid en temperaturökning på 6 grader utrotas 95 procent av alla arter, men även mindre temperaturökningar får förödande konsekvenser. En tredjedel av alla arter försvinner redan vid en ökning på två grader. Vid tre grader torkar Amazonas regnskogar ut och vid fem graders ökning finns det ingen is kvar vid polerna.
– För två år sedan hade jag sagt att individuella lösningar är det primära, men idag anser jag att politiska lösningar är det mest väsentliga, avslutade Urpo Taskinen.
På fredagen hölls seminariet ”Folkrörelse mot klimatförändringar­na” som arrangerades av ”Klimataktion”. Andreas Malm inledde.
– Mönstret vi ser är vad som kommer att hända i en varmare värld; kraftiga orkaner, smältande glaciärer och stigande havsnivåer. Klimatförändringarna drabbar framförallt fatti­ga. De som är rika och välbeställda förlorar inte på klimatförändringarna, de ser istället nya affärsmöjligheter. Det planeras redan för att borra efter olja när Arktis isar smälter.

– Det ekonomiska systemet är beroende av att förbränningen av fossila bränslen fortgår. Situationen förvärras och Kyotoprotokollet har inte gett någonting. I december 2009 ska ett nytt avtal slutas i Köpenhamn, som träder i kraft när Kyotoprotokol­let går ut år 2012. Vi måste mobilisera och sätta tryck på politikerna i Köpenhamn. Om de inte sluter ett bra avtal så blockerar vi utgångarna tills ett bra avtal har slutits.
– Nu är det en ekonomisk kris och till exempel Volvo varslar. Volvo bor­de förstatligas för att kunna ställa om produktionen, man kanske kan producera elbilar eller vindkraftverk där. När vi påbörjar omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer en massa jobb att skapas, sa Andreas Malm.
Klart är att en radikal förändring behövs för att rädda klimatet.
Kapitalismen kommer inte att än­dra sig, därför är masskamp nödvändig, en satsning på att mobilisera till Köpenhamn 2009 behövs.
Omställningsbehoven för att utveckla ett klimatmässigt hållbart samhälle är enorma. Men exempel på vad som kan göras för att rädda klimatet visar också på behovet av ett nytt samhälle. Idag styr kortsiktiga marknadsintressen.
I ett socialistiskt samhälle däremot, skulle en långsiktig planering ut­gå från de behov som finns och ta hänsyn till miljön.
Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!