Mörkermännen tog över EU-parlamentet

2013-11-04 15:02:11
Den 22 oktober skulle det röstas inom Europaparlamentet om den så kallade Estrelarapporten, som innehåller rapporter om situationen för sexuella och reproduktiva rättigheter. Den innehåller dessutom en rad rekommendationer kring EU:s utvecklingsbistånd gällande sexuell och reproduktiv hälsa.

Rapporten är uppkallad och skriven av Edite Estrela, en portugisisk ledamot i den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet.
Rapporten är en så kallad initiativrapport, vilket innebär att den ­inte är juridiskt bindande utan uttrycker rekommendationer och EU-parlamentets position i frågan.
Rapporten är inte särskilt radikal, men progressiv. Den försvarar kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och för säkra aborter. Att sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och borde gälla överallt. Att alla som vill ha barn ska ha rätt till det, oavsett sexuell läggning. Den tar även upp frågan om sexualundervisning i skolan, som borde vara obligatorisk för alla medlemsländer.
Som förväntat uppskattas detta inte av högern. De konservativa lade fram en motion för att ärendet skulle gå tillbaka till kommittén för Kvinnors Rättigheter och Jämställdhet (FEMM). Utanför parlamentet samlades reaktionära grupper mot ­abort och hbt-rättigheter i protest mot Est­relarapporten.
De konservativas (högerns) motion röstades igenom, med 359 röster för, 319 emot och 18 som avstod. FEMM har redan röstat om rapporten, med 18 röster för och 6 emot.
De konservativa lade fram sin motion framförallt för att få tid att försöka vinna en majoritet i parlamentet innan det röstas om rapporten.
En ny omröstning kommer förmodligen att hållas inom några månader. Skulle rapporten röstas fram är det ett litet steg i rätt riktning för EU.

Över hela Europa attackeras aborträtten och andra rättigheter för kvinnor samt hbt-personers rättigheter av högern, extremhögern och den katolska kyrkan. I Polen, som 1993 återkriminaliserade abort, försöker man totalförbjuda alla aborter.
Nu går Litauen i samma riktning. Litauen tillåter nu abort fram till vecka 12, men i maj röstade parlamentet för ett förslag som skulle ­göra abort helt förbjudet med undantag för graviditet till följd av våldtäkt eller hälsokomplikationer. Förslaget lades fram av Kristdemokraterna i Litauen under påverkan av den katolska kyrkan i landet.
På Irland har en ny abortlag nyligen röstats igenom som i teorin ska tillåta kvinnor göra abort om deras liv är i fara. Detta endast på grund av ett tragiskt dödsfall förra året då en kvinna nekades abort, vilket visar att det krävs något så stort som ett dödsfall för att frågan ens ska tas upp. Den nya rapporten kommer nu nästan exakt ett år efter hennes död.

I och med den ekonomiska krisen har extremhögern växt sig starkare runt om i Europa. Den har ett ­större inflytande än etablerade politiker vill erkänna och abortfrågan är inget undantag. 
Det gäller även hbtq-rättighe­ter, som vi ser försvinner mer och mer, bland annat i Ryssland. Där, precis som i andra religiösa länder i Europa, har kyrkan en enorm makt över lagstiftningen.
Estrelarapporten är ett steg i rätt riktning och till viss del ett resultat av den kamp som förts, inte minst på Irland, för rätten till abort. Men kampen måste fortsätta underifrån för rätten till fri och säker abort för alla kvinnor och rätten för varje kvinna att själv bestämma över sin egen kropp.

Louise Strömbäck 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!