Munkavle på arbetsplatserna?

2010-09-09 15:24:38




I ett cirkulär till medlemmar­na försöker Svenskt Näringsliv förbjuda ”politisk verk- samhet” på arbetsplatserna. Det är ännu ett försök från den politiska högern att monopolisera yttrandefriheten. Och det är ingen slump att det sker inför ett riksdagsval.

I våras uppmärksammade Dagens Nyheter att Maria Beroendecentrum delade ut miljoner till ägarna. Eva Ottosson, som då var anställd på Maria, läste artikeln och ringde upp reportern. Det samtalet spårades av arbets­givaren, varpå hon varslades om upp- sägning. ”När vården privatiseras försvinner meddelarskyddet, det är det värsta av alltihop” säger Eva Ottosson till Dagens Nyheter den 28 augusti.
Under de fyra åren med Alliansen har en massiv privatiseringsvåg svept fram över offentlig verksamhet. När en förskola eller en vårdcentral privatiseras, byter den anställde inte bara arbetsgivare utan förlorar också sin rätt att påpeka fel och brister i verksamheten utan att riskera att bli av med jobbet (meddelarfrihet).
Politikerna i kommunerna och landstingen skulle mycket väl kunna kräva ett bibehållet meddelarskydd vid upphandling av offentlig verksamhet. Ändå är det idag bara 6 av 20 landsting som kräver meddelarskydd vid upphandling. I Stockholm har till exempel landstingsrådet Filippa Reinfeldt sagt att skyddet för affärshemligheter måste få gå före de anställdas rätt till meddelarfrihet i privat verksamhet. Det är därför inte konstigt att klausuler om meddelarskydd lyser med sin frånvaro i Vårdval Stockholm, den modell för vårdprivatisering som alliansen vill exportera till resten av landet.

Senast frågan om meddelarskydd var uppe i riksdagen, avslogs den av den borgerliga majoriteten. I en av motionerna gavs exempel på att tystnaden på arbetsplatserna blivit så utbredd att det till slut var föräldrarna som slog larm om missförhållandena på ett privat daghem finansierat med offentliga medel. Då fick de anställda inte längre lunch. Men hade de själva påtalat felen, hade de riskerat att bli betraktade som brottslingar.
Den pågående valkampanjen har gett debatten om meddelarskydd en ny dimension. Det handlar inte längre bara om att företagen vill förbjuda de anställdas rätt att utåt påtala missförhållanden: nu vill man också förbjuda all politisk verksamhet på arbetsplatserna. I ett utskick till sina medlemmar skriver Svenskt Näringsliv (SN) ”Tryckfrihetförordning­en och Yttrandefrihetsgrundlagen [alltså de två lagar som meddelarskyd­det vilar på, Offensivs anmärkning] är inte tillämpliga i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i den privata sektorn och ger således inte de anställda eller deras representanter rätt att hålla politiska tal eller ordna politiska möten på arbetsplatsen.”

Som bland andra RS Göteborg har uppmärksammat på sin blogg, besökte Fredrik Reinfeldt förra veckan Göteborgskexs fabrik, där han presenterade nya jobbpolitiska förslag. Solklar politik på arbetsplatsen som därmed borde ogillas av SN? När AIP ställer frågan, får man det slingrande svaret ”det är klart att det är bra att politiker får se verksamheter på arbetsplatser.” Men enligt SN-cirkuläret är det företagsledaren som avgör vil­ka politikerbesök som är okej på en arbetsplats. Med andra ord; det är bara politik till vänster om alliansens som SN vill portförbjuda.
Från fackligt håll har Byggnads med rätta reagerat. I en artikel i Dagens Nyheter uppmanar Byggnads ordförande Hans Tilly de anställda att göra precis tvärtom och gå ut på sina arbetsplatser och diskutera politik, sprida valmaterial och bjuda in politiker. Det borde fler fackförbund göra.

Det handlar inte om vad som är lagligt eller inte, utan om vem som ska ha den politiska makten i samhället. Det är ingen slump att motståndet mot meddelarskydd på privata arbets­platser är så gott som massivt bland de borgerliga partierna.
Med sina försök att inför riksdags­valet lägga munkavle på de anställda visar högern och arbetsgivarna i SN och BI att de insett två saker: För det första att de anställda genom politiska diskussioner kan komma på vad de har att förlora på fyra år till med en högerregering. Men framförallt att arbetsplatsen är en viktig politisk arena för att bygga motståndet; mot pressa-de löner och otrygga villkor på arbetsmarknaden, men också mot öka- de klassklyftor och raserad välfärd i samhället i stort.
SN är fullt medvetna om den latenta styrka som lurar på landets arbetsplatser. Det är nu upp till arbetare och fackligt aktiva att inse detsamma och bemöta högerns munkavle med ökad kamp och solidaritet underifrån.

Ulrika Waaranperä

 FAKTA: Demokratiska fri- och rättigheter och arbetsplatserna▼

  • I privata företag går den anställdes lojalitet mot företaget före rätten att offentligt påtala missförhållanden, d v s det finns ingen meddelarfrihet för privatanställda.
  • När vård och omsorgsverksamhet läggs ut på entreprenad, ställs inga krav på arbetsgivarkompetens på utföraren. Problem med olämpliga chefer kan inte som tidigare lyftas till den politiska nivån.
  • Enligt fackligt aktiva leder privatiseringar bland annat till att beslut om nerskärningar tas där facket inte har insyn. Etnisk diskriminering tolereras i högre utsträckning, då vårdföretagen inte vill förlora kunder.
  • Fackligt förtroendevalda är också kringskurna av tystnadsplikt. 7 paragrafer reglerar vad en förtroendeman får och inte får säga. Att ha poster i bolagsstyrelser har blivit en fråga för fackklubbar på bola- giserade arbetsplatser, men enligt lag får den fackligt förtroendevalda inte yppa information han fått ”vid styrelsearbete”.
Källor:
Kommunalarbetaren 1 september, TCO-tidningen 31 augusti.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!