Nej till kapitalets EU och EMU – för ett socialistiskt Europa

2009-12-02 17:14:20
På ett år har antalet arbetslösa i EU ökat med 6,1 miljoner människor. Fler än 22 miljoner människor (9,2 procent) är utan jobb inom EU, nära hälften av dem har varit arbetslösa i mer än ett år. Men trots massarbetslöshet och kris flaggar EU:s pampar för nya nyliberala projekt och mer av samma högerpolitik.

I Spanien, ett land som tidigare stod för en stor del av jobbtillväxten inom EU, har arbetslösheten fördubblats under de senaste 12 månaderna. Mer än fyra miljoner människor i Spanien är utan jobb idag.
I de baltiska staterna, som bara för drygt ett år sedan var EU:s föregångs­länder, har arbetslösheten tredubblats under samma tid.
Dagens EU präglas av massarbets­löshet och nyfattigdom. Nära 80 miljoner människor i EU räknas som fat- tiga.
”Redan utsatta grupper i Europa har fått det sämre ställt samtidigt som nya grupper drabbas och är i behov av stöd”, larmade Röda Korset i oktober.
EU och EMU (Ekonomiska och Monetära Unionen) har bildats för att värna den europeiska kapitalismens intressen och samordna regeringarnas attacker mot arbetare och fatttiga.
Med Lissabonfördraget (EU:s nya konstitution), som EU-pamparna har kuppat igenom, tas nya steg mot att skapa en fästning Europa med allt högre flyktingmurar samtidigt som nyliberalismen upphöjs till grundlag och EU:s militarisering påskyndas.

De lönesänkningar och drastiska nedskärningar som äger rum i dagens Lettland, på order av bland annat EU, ger en bild av vilken krispolitik som  är i antågande i resten av Europa.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och CWI, den internationella socialis­tiska organisation som bland annat RS tillhör, menar att EU aldrig kan bli något annat än ett kapitalistiskt och imperialistiskt block.
EU/EMU kan inte reformeras ut­an måste skrotas, vilket kräver att arbetare och unga förenas i en alleuro- peisk revolt för att riva ner fort Euro-pas murar och de hinder som står i vägen för gemensam kamp.
Det är i dagens kamp som fröet till ett nytt demokratiskt och socialistiskt Europa gror; som exempelvis de brittiska bygg- och anläggningsarbetarnas kamp mot lönedumpning och lika villkor för alla arbetare på Lindsay oljeraffinaderier i början av året, de offentligt anställdas strejk på Irland i november, de spanska fackföreningarnas protestdag i december, bilarbetarnas kamp för jobben, protesterna vid klimattoppmötet i Köpenhamn o s v.

Behovet av alleuropeiska kampanjer och aktioner är mer brännande än någonsin. Facktopparna har dock svurit EU sin trohet. Kampen måste därför organiseras underifrån med hjälp av gemensamma kampanjer, demonstrationer, strejker och olika slags stödaktioner till de som är ute i strid.
En ny socialistisk arbetarrörelse måste byggas.
RS och CWI kampanjar för nya arbetarpartier och vi stödjer varje initiativ som kan utgöra steg på vägen mot nya arbetarpartier och en ny socialistisk arbetarinternational.
Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!