Nordirland laddar för protester mot G8-mötet

2013-06-17 08:50:29


”G8 Not Welcome”: Tiotusentals väntas demonstrera mot rikemansklubbens möte i Nordirland den 17-18 juni.

När statsöverhuvudena för åtta av världens mäktigaste länder samlas i nordirländska Fermanagh den 17 och 18 juni förvandlas i praktiken hela staden till en militärförläggning. Frustrationen kring G8:s imperialistiska agenda sammantaget med de inskränkningar och trakasserier som invånarna tvingas utstå inför och under toppmötet kommer att utmynna i protester både i Nordirlands huvudstad Belfast och i byn Enniskillen där mötet kommer att hållas.

Under den senaste månaden har Socialist Party på Nordirland tillsammans med protestnätverket ”G8 Not Welcome” kampanjat intensivt för att medvetandegöra och uppmana nordirländarna om att inse vikten av att sluta upp till protester mot de yttersta politiska representanterna för världskapitalismen och de ­superrikas intressen. G8, med medlemsländerna USA, Ryssland, Kanada, Italien, Frankrike, Storbritannien, Japan och Tyskland, är ansvarigt för den nylibe­rala och imperialistiska politik som orsakar lidande för en stor del av jordens befolkning och som samtidigt har inneburit ett totalt sammanbrott för klimatpolitiken. Socialist Party skriver: ”Vi kan inte tillåta att Nordirland används som en scen där de kan posera framför kamerorna och hålla tomma tal om fred och välstånd utan opposition.”

G8-ledarna, med krigshöken Obama, Thatchers uppföljare David Cameron och halvdiktatorn Putin i spetsen, är ytterst ansvariga för den förödande åtstramningspolitik som rase­rar ekonomier i framför allt södra Europa men även i västeuropeiska länder som Storbritannien, Irland etc. Arbetslösheten i EU är ­katastrofal främst bland unga och fattigdomen i medlemsländerna når rekordnoteringar.
G8:s krispolitik har istället för att stabilisera ekonomierna handlat om en gigantisk omfördelning av ­resurser från arbetar- och medelklassen till börsspekulanter och bankirer.
G8-imperialismen har varit ledande i ett antal blodiga krig under 2000-talet, med Irak, Afghanistan, Mali, Libyen och stöd till Israels förtryck av palestinierna som några exempel, och har länge finansierat och beväpnat brutala diktaturer världen över. G8:s geopolitiska agenda har förutom krig mot enskilda länder även inneburit ett globalt krig mot de fattiga, som håller tillbaka de underutvecklade ländernas befolkningars möjligheter att ta sig ur den värsta misären.

Även lokalt har G8:s politik inneburit att fermanaghborna varit tvungna att gå ut i protester för att tillfälligt lyckas stoppa hydraulisk spräckning (”fracking”) vid en sjö, en miljöfarlig metod för att utvinna naturgas som aktivt stöttats av G8, liksom av lokala politiker och storbolag.
Förberedelserna inför toppmötet har omgärdats av en extrem militarisering av Fermanagh med dramatiska följder för invånarnas vardag. Alla ursäkter för nedskärningar i välfärdssektorn ekar tomma när man ser till de 30 miljoner pund (drygt 300 miljoner kronor) som har slösats bort på ”säkerhet” kring mötet.
Ett stort antal nya övervakningskameror har installerats, det finns planer på att ta in ytterligare 3 600 poliser från andra delar av Storbritan­nien, vägspärrar med kontroller har upprättats runtom i staden, vägar och delar utav staden har stängts av för allmänheten och två nya ­drönare har köpts in för 1 miljon pund (motsvarande cirka 10 miljoner kronor) för att övervaka de fredliga demonstrationerna.
Dessutom genomförs omfattande militärpatrullering i ­bostadsområden och invånarna förhörs, visiteras och omhändertas helt grundlöst i enskilda fall. På grund av mötet har allt vägunderhåll på Nordirland stoppats under elva dagar, vilket ställer vägar­betarna utan lön under den tiden. Även den irländska regeringen i ­söder har anammat repressiva metoder från Mubarak och andra diktaturer som användes för att försvåra för de folkliga protesterna under de arabiska revolutionerna. Justitieminister Alan Shatter har lagom till G8-mötet ändrat lagstiftningen för att kunna begränsa internet- och ­mobiltäckningen under demonstrationsdagarna.

Militariseringen av Fermanagh är ett resultat av G8:s ­demokratiska illegitimitet, när de fattar avgörande beslut om världens framtid bakom bepansrade dörrar, under beskydd av arméer av polis, militär och avancerad teknologisk utrustning. Milita­riseringen och krigsrubrikerna ­utgör samtidigt ett försök från ­politikernas, polisens och massmediernas sida att försöka skrämma invånarna till lydnad, svartmåla demonstranterna som våldsverkare och avskräcka människor från att utnyttja sin demokratiska rättighet att demonstrera.
En del av allmänheten som Socialist Party möter under kampanjandet känner inte till G8 eller den politik som de är ansvariga för, vilket ­säger en hel del om den obefintliga transparens och inflytande som vanliga människor har över besluten. Den låga medvetenheten i kombination med den massiva propagandakampanj som drivs av politiker och media, med absurda påståenden som att toppmötet är en del av den nordirländska fredsprocessen eller myter om att mötet kommer att resultera i ökade investeringar i landet, har delvis försvårat mobiliseringen inför demonstrationerna.
Hur som helst kommer varken ordningsmakten eller politikerna att kunna värja sig för det gigantiska folkliga missnöje som gång på gång har manifesterats så fort G8-eliten har samlats.
Trots den relativt låga allmänna medvetenheten kring G8 har många hörsammat maningarna till att protestera under toppmötet. Flera offentliga möten har organiserats med bland andra Paul Murphy, EU-parlamentariker för Socialist Party i Irland, som talare. Även flera stora nordirländska fackförbund har uttalat stöd för protesterna och deltar aktivt i mobiliseringsarbetet. Det största förbundet NIPSA, som organiserar offentliganställda, uppmanar sina medlemmar att delta på demon­strationerna och andra aktiviteter under veckan och fackföreningen Unite the Union är aktivt involverad i arrangemangen.
Protesterna mot G8 är en viktig språngbräda för den organiserade kamp som krävs på global nivå för att trycka tillbaka den nyliberala klasspo­litiken som tjänar de superrika och för att sätta stopp för de imperialistiska krig som har skördat miljontals offer bara under det senaste dryga decenniet.
Bara ett socialistiskt alternativ kan erbjuda en verkligt hållbar ­utveckling för världsekonomin, miljön och arbetarklassen globalt.

Ammar Khorshed

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!