Northland Resources i konkurs

2014-12-10 13:08:22


1 000 personer förlorar sina jobb när Northland Resources går i konkurs.

Northland begärdes under måndagen i konkurs efter att inga nya finansiärer ville rädda företaget. Närmare 1 000 personer tappar jobbet som en direkt konsekvens av konkursen och Pajala kommun förväntas tappa 400 invånare. Marknadsstyrda gruvprojekt är inte hållbara och den svenska gruvboomen har gått i graven.

Tio miljarder kronor har sammanlagt plöjts ner enligt en sammanställning av konsultbolaget ÅF Infraplan. Största delen av Northlands pengar är upplånade, vilket har medfört höga räntor för bolaget.
Huvudorsaken till att bolaget och gruvan har drivits till stupstocken är den fria marknaden. Att basera råvaruföretag på marknadsekonomi istället för efter behov blåser oundvikligen upp en bubbla, som den som nu har spruckit. Marknadsefterfrågan, tillsammans med investerarnas krav på kvartalsrapporter som levererar guld utan gröna skogar, är en omöjlighet.
Järnmalmspriset har sedan årsskiftet sjunkit med 40 procent på grund av att efterfrågan har minskat, inte minst på grund av att den kinesiska marknaden har avstannat då byggboomen har upphört. Parallellt har gruvföretagen fortsatt att pumpa ut malm på marknaden, vilket har medfört dramatiska prisfall de senaste åren.
Anställda och skattebetalare får nu stå för kostnaden efter misslyckandet. Uppemot 1 000 personer tappar jobbet som en direkt konsekvens av konkursen, meddelade Sveriges Radio. För de som är anställda av Northland kommer dock lönen att räddas av den statliga lönegarantin.
Redan 2013, vid den första rekonstruktionen, sattes lönegarantin in och senast i somras omfattades 343 personer. Men lönegarantin är inte den enda frågan för skattebetalarna, som tvingas städa upp efter gruvföretagen. Miljösaneringen och återställandet vid en eventuell stängning av gruvan medför alltid en enorm åtgång av skattemedel. I dagsläget räknar Northland med att avvecklingen kommer att kosta 33 miljarder kronor, enligt SR.
Vid sidan om Northlands konkurs fortsätter det att storma kring gruvprojektet i Kallak/Gállok. För bara två månader sedan avgick Jokkmokk Iron Mines (JIMAB) VD Fred Boman och förra veckan meddelade styrelseordföranden för prospekteringsbolaget Beowulf Mining, JIMAB:s moderbolag, Clive Sinclair-Poulton att även han avgår.
Det är sannolikt att även Beowulf Mining och JIMAB:s verksamhet är på väg mot ett slut. Branschen och projekten liknar Northlands, med stora järnmalmsgruvor och liten lokalförankring.
Röster har den senaste tiden höjts, bland annat inom vänstern, för att statliga LKAB borde ta över Northland. Den frågan har minst två sidor – ja, gruv­industrin måste förstatligas, men å andra sidan drivs LKAB som vilket annat kapitalistiskt bolag som helst på samma marknad under en kapitalistisk stat.
Gruvindustrin måste, för att fungera, drivas hållbart efter behoven istället för profit, inom en planerad ekonomi och under offentlig kontroll. Först då kan vi rädda både miljön, jobben och ekonomin. ■