Ny bombövning i Norrbotten

2011-03-24 11:43:59
Regeringen har godkänt en ny utländsk bombövning vid försvarets materialverks (FMV:s) testområde NEAT i Norrbotten. Denna gång av det brittiska flygvapnet.

Som ett led i att hålla övningen så hemlig som möjligt så avslöjas det inte när övningen kommer att äga rum – tillståndet ges från den 1 mars till den 31 december 2011.
– Exakt vad som görs är inte säkert. Det finns olika typer av provverksamhet. Det är upp till kunden vad de vill berätta om sin verksamhet, sade Ulf Lindström, pressansvarig på FMV, till NSD den 20 mars.
 NEAT står för ”North Europe­an Aerospace Test range” och upptar ett luftområde nästan li­ka stort som Belgien. Med ett       24 000 kvadratkilometer stort luftrum är NEAT det största militära övningsområdet över land i Europa.
 
Sedan början av 2000-talet har svenska regeringar och försvaret marknadsfört testområdet för den internationella krigsindus­trin. Och det har gett resultat. Både svenska och utländska militära styrkor tränar krigföring på NEAT och de utländska inslagen ökar allt mer.
År 2009 genomförde Natos snabbinsatsstyrka den mycket omfattande övningen Loyal Ar­row, där även Sverige deltog tillsammans med tio Natoländer. Även ett brittiskt hangarfartyg deltog. År 2010 övade USA:s flygvapen tillsammans med svenska stridsflygplan. I Norrbotten erbjuds utländska militärmakter extrema miljöer att öva krig i – allt från snö, mörker och kyla till ljusa sommarnätter. Sto­ra områden är också avsatta för målskjutning med skarp ammunition.

Regeringens och försvarets syften med att bygga ut NEAT är flera:
1. Övningarna ger möjlighet att militärt ännu mer närma sig Nato och andra allierade. Vapensystem jämförs, synkroniserar och görs ”kompatibla” med varandra inför nya imperialistis­ka uppdrag, som nu i Libyen. Svenskt stridsflygs eventuella deltagande i Libyen eller Afghanistan skulle inte ha varit möjligt om det inte varit för de samövningar som har skett på NEAT och när svenskt stridsflyg har övat utomlands, till exempel övningen Red Flag i Alaska.
2. Samövandet skickar politi­ska signaler. Sverige är betydligt mer engagerad i Natoarbetet än flera av dess medlemmar. Regeringen visar sin lojalitet inför nya imperialistiska interventioner, samtidigt som svenska storföretag ska få stärkt position att ingripa, i t ex Irak eller Afghani- stan.
Övningarna i Norrbotten är också en del av det geostrategiska spelet. När det arktiska istäcket smälter allt snabbare på grund av klimatförändringarna, frigörs vad man tror är stora fyndigheter av gas och olja kring Nordpolen. Striden om dessa tillgångar har redan börjat. Nato har uttryckligen sagt att den ”öv­re nordliga regionen” är av strategiskt intresse. Natos militära närvaro i norra Sverige, Finland och Norge har nyligen kontrats av Ryssland, som har öppnat en ny ”arktisk brigad” – ”för insatser i Arktis” – i Petsamo, bara någon mil från gränsen till Natolandet Norge.
3. Den globala krigsindustrin är en marknad där pengarna flödar. År 2010 spenderades det 1 530 miljarder dollar (9 650 miljarder kronor) på militären. Vad militären spenderar på en vecka skulle räcka för att utrota svälten i världen (World Food Summit). USA står för 43 procent (2009 års siffror) och Nato för tre fjärdedelar. Sverige är redan en av världens största vapenexportörer, år 2009 exporterade Sverige  näst mest vapen per capita. Som exempel har Sverige tredubblat sin export till den amerikanska armén sedan USA:s krig mot Irak inleddes 2003. Nu vill regeringen även komma in på testmarknaden. Förutom Nato och enskilda staters övningar, betalar krigsföretag som Saab, Raytheon och Alenia Aeronauti­ca för att öva på NEAT (källa O­fog). Närheten till rymdverksam- heten i Kiruna gör också NEAT ”lämplig” för övning kring militariseringen av rymden och även om FMV kanske inte gör så stor vinst på övningarna, hjälper ”externa uppdragsgivare” till att täcka de extremt höga kostnaderna för den allt mer avancera­de krigstekniken.

Opinionen gentemot att Norr-botten allt mer blir ett testområ­de för västvärldens krigshökar, kommer att växa sig allt starka­re, både av internationella politiska skäl och miljöskäl. I som- mar kommer nya protester att arrangeras, t ex anordnar det antimilitaristiska nätverket Ofog ett ”aktionsläger”. Ett annat lämpligt tillfälle för protester kan vara i samband med F21:s flyguppvisning i Luleå den 18-19 ju­ni. Då väntas bland annat uppåt 250 internationella militärer och försvarspolitiker besöka Luleå.

Britta Berggren
Jonas Brännberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!