Ny lag skapar kaos i kollektivtrafiken

2010-06-09 14:20:09
En ny lag om total kommersi­alisering av all regional busstrafik från 2012 blir regering- en Reinfeldts sista stora privatiseringsbeslut innan valet. Lag om ny kollektivtrafik, som den heter, läggs fram för riksdagsdebatt och beslut tisdagen den 22 juni.

Men än är frågan inte avgjord. Efter en facklig lobbykampanj från framförallt Kommunals trafiksektion i Stockholm med stöd av Seko och he­la Kommunal har dock S, V och MP enats om att riva upp lagen om de vinner höstens val – trots att S vid sin kongress talade om privat eller offentligt som en ”icke-fråga”.

De förändringar som har skett av Lundinutredningens hårt kritiserade förslag är som även de rödgröna förstått mest kosmetiska.
Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens trafikutskott, varnar i ett pressmeddelande för konsekvenser­na.
– Det blir ett fragmentiserat kollektivtrafiksystem som kommer att präglas av höjda priser, sämre trafikutbud och lägre resande, säger hon.
Regeringens förslag innebär helt fri etableringsrätt av kommersiell kollektivtrafik. Bara de trafikområden som inte bedöms vara kommersiellt bärkraftiga ska listas och upphandlas av de nya regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ersätta dagens kommunägda länstrafikbolag (som till exempel Storstockholms Lokaltrafik AB).
Som den rödgröna riksdagsmotionen också påpekar betyder detta att till exempel stombussarna i Stockholms innerstad, som har ett stort resande, lär falla utanför ramen för den- na trafikplikt och kommer därmed in­te längre att trafikeras inom SL-systemet.

På samma sätt lär Skånetrafiken förlora intäkterna från sin i dag mest lönsamma sträcka, Malmö-Lund. På sådana sträckor kan det komma att bli rena kapplöpningen mellan konkurre-rande bussbolag, samtidigt som det blir mindre pengar som kan användas för att subventionera olönsamma områden.
Bussbolagen får också rätt att överklaga myndighetens ”önskelista” över vilka områden som ska upphandlas med trafikplikt. Lundinutredningen räknade för sin del med att den kommersiellt gångbara trafiken skulle öka från dagens 25 till 50 procent.

Detta leder med all säkerhet till bå­de utglesad trafik och höjda biljettpri­ser. Trafikforskare på KTH har var- nat för att biljettpriserna lätt kan fördubblas och resandet minska.
En annan konsekvens av att det blir fri prissättning för bussbolagen lär bli att dagens månadskort ryker all världens väg, eller annars får en myck-et komplicerad utformning.
Den upphandling som sedan ska ske enligt önskelistorna från de re-gionala kollektivtrafikmyndigheterna ska dessutom ske på koncession, inte som idag på kontrakt.
– Det betyder att myndigheten inte kan ställa krav på tidtabeller, typ av bussar, biljettpriser o s v, säger Pe­ter Boström, fackordförande för Södertälje Buss, som tillsammans med kollegan Hård Lars Andersson i Botkyrka har stått i spetsen för Kommunals kampanj.

Även den rödgröna motionen varnar för att möjligheten att ställa krav på fordonens utformning försvinner, till exempel när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade.
Peter Boström varnar också för ett dråpslag mot anställningstryggheter.
– Det kan till och med bli så att dagens stora bussbolag som Busslink och Nobina väljer att stå för garage och infrastruktur medan man tvingar bussförarna att köra som småföretagare med F-skattsedel.

RS/Offensiv står för:
  • Stoppa Lagen om ny kollektivtrafik – all kollektivtrafik i kommunal eller statlig regi.
  • Fördubbla eller tredubbla kollektivtrafiken till år 2020 – bekämpa den globala uppvärmningen med en utbyggd och gratis kollektivtrafik

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!