Nya allvarliga hot mot Zahid – stoppa utvisningen!

2018-03-15 13:24:55


Zahid sitter i flyktingfängelse i Norge – Frige Zahid nu!

RS-medlemmen Zahid Baloch sitter nu i flyktingfängelset Trandum i Norge. Han har en vecka på sig att överklaga det tre år gamla beslutet att han ska utvisas till Pakistan. 

Det svenska Migrationsverket och gränspolisen utvisade honom till Norge i strid mot lagar och regler. Hans juridiska ombud informerades inte. Utvisningen skedde i strid med hans hjärtläkares kallelse till en allvarlig undersökning. Hans telefon konfiskerades och han fördes iväg med handbojor klockan sju på morgonen.
I Trandum sitter han inlåst i en cell som han bara får lämna 15 minuter per dag.
Nu behövs ännu mer protester mot risken att han utvisas till Pakistan, som han flydde ifrån efter tortyr och dödshot. Läs mer här.
Här är förslag till protestbrev:

Stoppa utvisningen av Zahid Baloch 

Zahid Baloch måste få asyl. Han är en världens mest kända kritiker av situationen i Balochistan, där den pakistanska militären dödar och brutalt slår ner all opposition. Zahid Balochs ärende och beskrivning av situationen har flera gånger rapporterats i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.
Zahid Baloch har talat om Balochistan på en rad demonstrationer, möten samt i artiklar i tidningar och på internet.
Zahid Baloch är personligen hotad till livet. Hans far har misshandlats så att han nästan dog på grund av Zahids aktivitet.
Zahid Baloch är aktiv socialist och försvarare av kvinnors rättigheter, något som ger honom än fler fiender och hot i Pakistan.
Dessutom är Zahid hjärtsjuk – han har haft två infarkter. Han behöver också regelbunden vård för posttraumatisk stress efter det han har utsatts för.

Vi kräver:
• Stoppa utvisningen av Zahid Baloch!
• Asyl till Zahid Baloch!
Vi lägger till namn på juridiskt ombud och Zahids ärendenummer så fort vi vet – håll utkik här. 

Skicka till: 
Utlendingsdirektoratet i Norge: udi@udi.no
RS Göteborg: rs.gbg@socialisterna.org