Nya hot mot kollektivtrafiken

2009-05-28 11:32:20
Regeringens kollektivtrafik-utredning, ”Lundinutredning­en”, har lämnat ett delbetän- kande med nya, skärpta, förslag till ytterligare kommersi­alisering av kollektivtrafiken.

För att möta nya EU-direktiv samt regeringens krav på en alltmer kommersiell finansiering av kollektivtrafiken har Lundinutredningen lagt ett förslag som man kallar ”Trafikförklaringsmodellen”.

Den går i korthet ut på att trafik inte längre endast ska upphandlas med koncession i trafikområden enligt rådande modell.
I framtiden ska en upphandling ske i tre steg. För det första läggs en trafikplan av huvudman (t ex SL i Stockholms län), därefter får operatörer lägga kommersiella bud på linjer och avgångar.
Efter första budgivningssteget görs en utvärdering. Kommersiellt olönsam trafik som ej ”sålts” läggs ut som en allmänfinansierad trafikupphandling. Operatörerna lägger bud enligt dagens modell.
Det tredje steget består i att oberoende bolag, med allmänt linjetrafik­tillstånd, när som helst kan ”uppfin- na” nya linjer och börja köra dem mot biljettintäkterna. Det enda som krävs är att huvudman informeras en månad innan linjen börjar trafikeras och minst tre månader innan en ev­entuell nedläggning av linjen.

I och med att upphandlingar på det­ta sätt gäller linjer och till och med separata avgångar, försvinner de sista resterna av en samhälleligt kontrollerad, offentlig infrastruktur gällande kollektivtrafiken. Vi förare i Stockholm har ju också vunnit rätten till personalövertaganden i upphandling av busstrafik. Detta är speciellt viktigt eftersom Las (Lagen om anställnings­skydd) inte ger sådan rätt vid operatörsbyten. Denna rätt riskerar nu att försvinna. Det finns ingen som är anställd för att köra bara en linje.
Lundinutredningen som gäller all kollektivtrafik, båt, buss och spår, kommer med ett slutbetänkande un­der hösten. Kommunal Trafiksektionen tar nu initiativ till en gemensam, tvärfacklig temadag i slutet av augusti.

Peter Boström
Klubbordförande Kommunal Södertäljebuss

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!