Ökat antal studenter – och minskat antal jobb

2009-08-26 14:17:34
Antalet sökande till universitet och högskolor har under loppet av ett år ökat med nära en femtedel. En stor del av dessa är troligen varslade och uppsagda som har att välja mellan arbetslöshet eller studier – studier som riskerar mynna ut i arbetslöshet och studieskulder.

Paralleller kan dras till den ekonomiska krisen i början av 90-talet, då 300 000 jobb för ungdomar försvann. För många blev studier ett sätt att fly arbetslösheten. Under loppet av några år fördubblades antalet studieplatser från 190 000 till närmare 400 000. Detta var också ett sätt för makthavarna att gömma en del av den rådande massarbetslösheten i statistiken.
– Faktum är dock att nyutexaminerade studenter är en av de grupper som har svårast att få jobb, säger Marie Bergqvist, bibliotekariestuderande och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.
– En undersökning som gjordes 2005 visar att 1 av 4 fortfarande är utan arbete ett år efter avslutade studier. Och av dem som får jobb är det endast 1 av 3 som får anställning inom sitt utbildningsområde.  
Efter att undersökningen gjordes kom en period då högkonjunkturen ledde till att det blev lättare för vissa att hitta ett jobb. I och med den ekonomiska krisen ser läget återigen mörkt ut. Mörkare än på länge. Exempelvis kastar nedskärningar inom kommun och landsting långa skuggor över anställningsmöjligheterna för nyutexaminerade sjuksköterskor och lärare de närmaste åren.
– Västerbottens läns landsting har anställningstopp och planerar att skära ned med 300 miljoner de närmsta 2-3 åren, säger Marie Bergqvist. I Västernorrland är läget ännu dystrare – 500 tjänster hotas på Sundsvalls sjukhus och en tredjedel av personalen på Örnsköldsviks sjukhus ska bort.

Den kraftiga ökningen av studerande bidrar dessutom till att dränka en redan hopplöst översvämmad bostadsmarknad. Studentkåren i Lund har gått så långt att man uppmanar studenter att inte söka sig till Lund på grund av bostadsbristen. Dessutom är hyrorna ofta för dyra, en starkt bidragande faktor till att många studenter tvingas slita med extrajobb för att klara sin ansträngda ekonomi.

Rättvisepartiet Socialisterna står för studielön och allas rätt till bostad och gratis utbildning. Alla – även de som kommer från hem utan studietradition – ska ha rätt till att studera. Men studier ska inte vara något man tvingas till i brist på ett riktigt jobb.
– Alla som påbörjar en utbildning ska också ha rätt till arbete efter examen, säger Davis Kaza, tidigare ledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå Studentkårs fullmäktige. Detta skulle förstärka kopplingen mellan arbetsliv och utbildningens innehåll.
– Det skulle dessutom bidra ytterligare till att minska den sociala snedrekryteringen, fortsätter Davis Kaza. Dåliga lånevillkor och osäkerhet om framtida arbete är två skäl till varför fler barn till högre tjänstemän söker sig till högskolan än barn från arbetarhem.  
Men detta omöjliggörs av det rådande kapitalistiska systemet. Under högkonjunkturen gjorde hårdare vinstkrav att många arbetsplatser genomförde nedskärningar som bl a lett till att man inte kunnat ta emot praktikanter eller att praktiken blivit undermålig.
– Nu gör den ekonomiska krisen att nedskärningar och personalindragningar ökar ytterligare, säger Davis Kaza. Samtidigt har de svenska storföretagen och bankerna fortsatt ge miljardbelopp i aktieutdelningar.

Ska alla garanteras arbete efter utbildning måste det ske en omfördelning av de ekonomiska resurserna i samhället. Storföretag och banker måste tas över av samhället under demokratisk kontroll. Detta skulle möjliggöra satsningar på höjd kvalité i grundutbildningen.
Men även en upprustning av den offentliga sektorn och industrin, vilket är en förutsättning för att kunna garantera arbete efter studierna.

Robert Jansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!