Oljan täcker ett område stort som halva Europa

2010-06-16 15:34:51
Det är nu åtta veckor sedan explosionen på oljeplattform­en Deepwater Horizon i Mexi­kanska golfen som gav upp- hov till USA:s hittills största miljökatastrof, då också 11 arbetare dog. US Geological Survey beräknar nu att uppemot 40 000 fat olja per dag kan ha läckt ut innan den 3 juni.

Oljejätten BP själv påstår att det ”ba­ra” är fråga om 19 000 fat per dag, medan man i början angav 5 000 som ett rimligt tal.
BP har inlett ett PR-krig istället för att ta sitt ansvar och lägga alla resurser på att hitta en effektiv lösning.

President Barack Obamas regering har insett att USA:s hittills värsta miljökatastrof väcker stor ilska samt leder till ökad miljömedvetenhet. Det kan ha långtgående konsekvenser för landet, som är världens mest oljeberoende och som aldrig har tagit klimatfrågor på allvar.
Carol Browner, USA:s energirådgivare, har själv medgett att ”mer olja läcker ut i Mexikanska golfen än någonsin … det är mer olja än vad som läckte ut från Exxon Valdez i Alaska [1989]”.
Oljeutsläppet i Mexikanska golfen har blivit USA:s hittills värsta miljöka-tatastrof. Därför måste Obama försö-ka ge sken av att handla för att en mil- jörörelse inte ska hinna växa fram och krocka med storföretagens intressen. Obama har nu kallat BP:s styrelseord­förande Carl-Henrik Svanberg till möte nästa vecka, men mötet kommer att handla mer om att förefalla agera än leda till konkreta åtgärder.

Som vanligt är det pengarna som styr och den amerikanska regeringen envisas med att BP ska betala notan, vilket har lett till oro hos den nyvalda brittiska konservativa premiärministern David Cameron.
Brittiska pensionsfonder har investerat stort i BP och han vill se till att aktieutdelningarna fotsätter i ett ut-spel som påminner om striden om Islands bankskulder.
Det som saknas i debatten är att frågan om varför privata bolag tillåts att exploatera naturresurser överhuvudtaget inte ställs.
BP är visserligen en vinstgirig olje­jägare, men bolaget beter sig inte annorlunda jämfört med andra aktörer i oljebranschen, som är svagt reglerad av de amerikanska myndigheterna.
Det är oljetörstiga storföretag som sätter den amerikanska regeringens dagordning.
Gång på gång sätter man miljön på spel för att storföretag ska kunna göra vinster i ett system där säkerhetsrutiner och miljöskydd bara ges en läpparnas bekännelse.
Frågorna som egentligen borde ställas är varför BP fick borra efter olja på 1 500 meter djup från första början och varför amerikanska myndigheter ansåg att risken för just en sådan katastrof var försumbar.

John Tumpane

 Fakta ▼

  • Utsläppet är redan det värsta i USA:s historia, minst 1,5 gång­er så stort som vid den ökända Exxon Valdez-olyckan 1989.
  • BP:s oljeutsläpp har förvandlat delar av Mexikanska golfen till ett ”livlöst hav”, skrev brittiska Daily Telegraph den 29 maj.
  • Enligt Center for Public Integri­ty, en grupp undersökande journalister, står två BP-ägda raffi- naderier för 97 procent av alla grova miljöbrott de senaste tre åren. De flesta av BP:s förseel­ser betecknas som ”grovt uppsåtliga” (egregious willful) av den amerikanska federala arbetsmiljöstyrelsen Osha (Dagens Nyheter den 17 maj).
  • Oljejätten BP gjorde en vinst i fjol på cirka 110 miljarder kronor. Av vinsten gick 80 miljarder kronor till aktieägarna.
  • Samma år utsåg organisationen Consumers International BP till årets klimatvärsting med moti­veringen: ”Oljebolaget säger sig oroa sig för utsläppen av växt­husgaser och uttalar sig ofta om förnybar energi samtidigt som deras investeringar i hållbara energislag är mycket begränsade”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!