Om kriget kommer: Propagandaskrift för ökad militarism

2018-05-30 15:59:08

foto: Kullez / Flickr CC
Se upp – snart dimper statens militärhets ner i din brevlåda.

När Sverige åter rustar upp militären och bjuds ut som värdland till Nato med udden mot Ryssland har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått regeringens uppdrag att höja även allmänhetens krismedvetenhet. Precis som under det andra världskrigets och senare det kalla krigets och atomvapenkapprustningens dagar 1943, 1952 och 1961 ges som ett inslag i detta en ny version ut av den gamla krigskatekesen Om krisen eller kriget kommer.

Den fjärde och tjugosidiga versionen av skriften Om krisen eller kriget kommer ska till större förvåning i världspressen än i svenska media dimpa ned i brevlådorna hos alla landets 4,7 miljoner hushåll under den årliga så kallade Krisberedskapsveckan 28 maj-3 juni.
Till skillnad från tidigare upplagor täcker broschyren också in tänkbara kriser i fredstid, som terrorattentat och naturkatastrofer, men precis som i tidigare upplagor handlar det om att mobilisera till stöd för totalförsvaret. Och precis som under världskrigets dagar försäkrar broschyren att: ”Om Sveriges blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska”.
”Det finns anledning att fundera över om denna återlansering, som (…) i sig utgör en historisk förtätning”, skriver Marie Cronqvist i en intressant artikel i SvD. Hon erinrar sig också att den första upplagan lanserades först 1943 när de tyska motgångarna på östfronten hade fått det militära hotet mot Sverige att minska, tillsammans med nya idéer om psykologiskt försvar, motståndsanda och inre front i ett totalt krig som också skulle utspelas i människors huvuden. 

”Vid höjd beredskap ska hela samhället kraftsamla för att möta en angripare”, heter det i Om krisen och kriget kommer. Pamfletten är utan tvekan tänkt som ett medel i att stärka det folkliga stödet för makthavarnas militära upprustning, ge råd om hur folk i gemen bör agera i en krissituation och öka vaksamheten mot ”falsk information” och försök att påverka Sveriges beslutsfattare eller invånare.
I broschyren varnas det också handfast för en krissituation, där värmen försvinner, det blir svårt att laga och förvara mat, mediciner och andra varor kan ta slut i affärerna, inget vatten finns i kranen eller toaletten, det inte går att tanka, betalkort, mobilnät och internet inte fungerar och kollektivtrafiken står still. Detta följs upp med långa listor av konkreta tips för en hemberedskap med lagring av konserver, hårt bröd, skorpor och hållbar mat som kan tillagas snabbt och kräver lite vatten, bunkring av flaskor, dunkar och hinkar med lock för lagring av vatten, ullplagg, filtar, spritkök, gasolvärmare och ficklampor. 

Man skulle ju kunna tänka sig att många oroade invånare nu tar allt detta på orden och rusar till butiker och köpcentra för att redan nu höja sin påbjudna hemberedskap och rusta sig för en plötslig kris.
När Offensiv därför vände sig till Ica-gruppen för att fråga vilken beredskap Ica har tycktes Krisberedskapsveckans påbud om skärpt hemberedskap vara helt okänt. Efter två dagar fick vi dock svaret från Ica:s presstjänst att: ”Vi har de varor som omnämns av MSB. Vi har i dagsläget inte ökat vår beredskap med anledning av broschyrens distribution.”
Trots broschyren verkar MSB ha svårt att sälja sitt budskap.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!