Österrike: Studenter och arbetare förenas i kamp

2009-11-11 16:19:03
Femton dagar efter ockupationen av ”Auditorium Maxi­mus”, huvudföresläsnings- salen på Wiens universitet, genomfördes en gemensam aktionsdag av universitetsstuderande, skolelever och arbetare den 5 november. Studenterna demonstrerade återigen för en kostnadsfri utbildning och tillräckliga ekonomiska anslag till universiteten.

Protesterna började på morgonen, med ett gemensamt stormöte och demonstration av och med metallarbetare och studenter.
Metallarbetarna protesterar för högre löner – deras kollektivavtalsförhandlingar har brutit samman därför att arbetsgivarkraven var för mycket, till och med för den fackliga ledningen. En konferens för fackliga förtroendevalda har redan ägt rum och deras kamp kommer att fortsätta om förhandlingarna den 13 november inte ger resultat. Om så blir fallet, är det möjligt att det blir strejk.

Den fackliga ledningen har uppenbart knuffats vänsterut av studentprotesterna. De universitetsstu- derande har redan skickat solidaritets­hälsningar till arbetsplatsmöten och anslutit sig till arbetarprotesterna den 28 oktober – nu visade metallarbetar-na i sin tur sin solidaritet med gårdagens gemensamma protest. Metallar- betarfacket GMTN har också besökt det ockuperade ”Audimax” och har stöttat genom att införskaffa mat. Den gemensamma protesten blev av mycket tack vare ett initiativ från Sozialistische Links Partei (SLP, CWI Österrike).

Metallarbetarna var emellertid inte de enda som visade sin solidaritet med studenterna. Klockan 9 på morgonen möttes skolelever för en protest för rätten till kostnadsfri utbild- ning. I Vorarlberg gick 250 skolelever ut på gatorna och i Wien 100. Samtidigt genomförde studenter en kortva­rig ockupation av restaurangen på ve- tenskapsdepartementet.
På eftermiddagen påbörjades demonstrationer på olika universitet och sammanstrålade för ett avslutande massmöte.
Bland de åtminstone 20 000 demonstranterna fanns fackliga förtroendevalda som representerade perso- nalen på Wiens universitet, dagispersonal, metallarbetare och skolelever. Representanter för både dagispersonal och metallarbetare kommenterade studentprotesterna och inbjöd i solidaritet dem till sina egna framtida protester.
Sammanlänkandet av de olika kamperna är definitivt ett nytt viktigt drag i situationen.
I Salzburg ägde en demonstration med 400 deltagare rum. I Graz gick 2 000 studenter ut på gatorna. I Inns­bruck och Linz har studenter också börjat demonstrera.
Det pågår för närvarande ockupationer i Österrikes samtliga universitetsstäder.
Det som är signifikant med studentprotesterna är att de, i likhet med de dagisanställdas kamp, är en ”offen­siv” kamp för tillräckliga anslag – trots krisen. Det är också för majoriteten av befolkningen uppenbart att protesterna är berättigade, då villkoren på universiteten är katastrofala och anställningsvillkoren för dagispersonalen har försämrats.
Sammanlänkande av studentkampen med arbetarkampen behöver förstärkas. Dagispersonalens aktionsdag den 21 november kommer att stödjas av studenter. Den 28 november kommer en demonstration mot den kapi- talistiska krisen att genomföras.
Detta kommer att vara ett bra tillfälle att ytterligare ena kampen under ett klart antikapitalistiskt banér.
Laura Rafetseder
SLP (CWI Österrike)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!