”Postens terminalbeslut måste rivas upp”

2010-11-17 15:07:18
Ett beslut om en ny terminal­struktur för Posten redan år 2014 högt över huvudet på alla berörda har slagit ned som en blixt från en klar himmel.

Nu kräver de 800 medlemmarna i Sekoklubben vid Årsta postterminal i Stockholm i ett skarpt uttalande att koncernstyrelsen omprövar det inves-teringsbeslut på 2,5 miljarder kronor som fattades den 28 september och som berör 2 000 anställda vid terminaler i hela landet, varav 500 förlorar jobbet.
– Vi tror helt enkelt med vår långa erfarenhet i branschen inte på att det här beslutet vare sig kan spara 300 miljoner kronor eller väga upp de sto­ra nackdelarna för personalen, säger Årstaklubbens sekreterare Jan Åh­man till Offensiv.

En ny stor terminal ska enligt beslutet byggas i Rosersberg norr om Upplands Väsby, dit hela Uppsalaterminalen och det mesta av det lilla som är kvar i den en gång så stora terminalen i Tomteboda flyttas, liksom stora delar av den idag största terminalen i Årsta.
Även verksamheten i Norrköping avvecklas.
En annan helt ny terminal byggs i Hallsberg, samtidigt som Karlstad och Västerås stängs.
Beslutet när det gäller logistik innebär också att verksamheten i Ånge, som tack vare hård lokal kamp har överlevt tidigare strukturförändring­ar, läggs ned.
Enligt Seko Posten klubb Årsta innebär beslutet att man möjligen kan transportera mer på tåg, men att detta undergrävs av såväl längre uppsamlings- och spridningstransporter med lastbil som av mer persontransporter med bil och buss.

”Vi har inte fått ta del av några som helst kalkyler som beskriver projektet. Vi har inte heller haft något som helst inflytande eller på något sätt kunnat påverka beslutet.
Vi ifrågasätter starkt både produktions-, ekonomi- och miljövinster i projektet”, heter det i ett fränt uttalande, som också protesterar emot att beslutet tas i ett läge där Posten har sagt upp gällande trygghets- och omställningsavtal:
”Vi ser detta som ett mycket fient­ligt och aggressivt beteende när en bärande förutsättning för projektet är att ett stort antal anställda ska bort”.
För de anställda i Årsta betyder beslutet också att en till sist väl funge­rande brevsortering i Stockholm efter en lång rad tidigare hafsigt beslutade och genomförda strukturförändring­ar återigen slås sönder.
– Många är mycket oroliga för att verksamheten på sikt ska läggas ned i Årsta, säger en av de anställda som Offensiv har talat med, Masood Punjabi.
– Vi har informerat alla skift och vet att vi har ett helhjärtat stöd för vår hårda krititik, bekräftar Jan Åhman.

Att kollektivavtalen om trygghet och personalomställningar har sagts upp under den pågående avtalsrörelsen innebär också att det inte finns några garantier för att de som inte kan eller inte får följa med i flyttkaru­sellen har något annat alternativ än arbetslöshet att se fram emot.

Irritationen inom Seko Post klubb Årsta är också mycket stor över att Sekos representant i bolagsrådet godkänt beslutet utan att vare sig reserve-ra sig eller diskutera frågan med de berörda klubbarna.
– De kan inte skylla på ett pressat tidsschema. Så här får det helt enkelt inte gå till och vi kräver nu att Seko centralt ska stötta oss i våra krav på att ompröva beslutet, säger Jan Åh­man.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!