Protester mot Finlands brutala flyktingpolitik

2017-03-09 17:01:50


Stödet växer till flyktingarnas protest i Helsingfors .

Sedan en månad tillbaka demonstrerar flyktingar från framförallt Irak och Afghanistan dygnet runt på Järnvägsstationen mitt i centrala Helsingfors. Allt fler har kommit förbi för att visa sitt stöd och olika solidaritetsaktioner med flyktingar växer. Samtidigt hotas protesten av att ”rensas” av högerextremister den 11 mars.

När EU:s murar mot flyktingar tillfälligt rämnade under 2015 var det framförallt irakier som tog sig till Finland för att söka asyl. Sedan dess har den finska regeringen precis som den svenska infört brutala flyktingmurar i form av nya flyktinglagar.
Mellan den 1 januari 2015 och den 31 januari 2017 sökte 24 000 irakiska flyktingar asyl i Finland.
10 858 har tills idag fått avslag på sin asylansökan och nästan 6 000 väntar fortfarande på slutgiltigt beslut. Även mer än hälften av de afghanska flytkingarna får avslag på sina ansökningar, trots att säkerhetsläget i Afghanistan är sämre än på mycket länge. Irakier kan dock än så länge inte tvångsutvisas eftersom Irak trots påtryckningar än så länge bara accepterar ”frivilligt” återvändande.
Nu växer dock protesterna och det är flyktingarna själva som tagit initiativet med sin tältdemonstration i centrala Helsingfors, som nu pågått i drygt en månad. Många har kommit förbi för att visa sitt stöd, både moraliskt och praktiskt i form av mat och dryck.
Olika grupper har också tagit egna initiativ mot den brutala flyktingpolitiken. 100 forskare har skrivit ett upprop där de visar hur den finska regeringen bryter mot FN:s barnkonvention genom att splittra familjer. Ett tiotal teatrar protesterar mot utvisningarna genom att genomföra ”uppläsningar” av Migrationsverkets beslut där de erkänner flyktingars skyddsbehov, men ändå beslutar om avslag på asylansökan. Även kyrkor genomför liknande ”uppläsningar” vid mässor.
– Saken är ganska klar, kyrkan ska alltid stå på de förtrycktas sida. I kampanjen har det framkommit att Migri har kunnat konstatera att människor blivit förföljda och utsatta för våld i sina hemländer, men sedan avvisar man dem ändå. Det är ett brott mot mänskligheten. Kyrkan ska ta ställning för de förtryckta och de utslagna, säger Tomas Ray, stiftssekreterare i Borgå för mission och internationellt arbete.
Men den rasistiska högern gör allt för att stoppa solidariteten med flyktingarna. En motdemonstration kallad ”Finland först” har också upprättats på torget. Flera politiker från Samlingspartiet (motsvarigheten till Moderaterna) har velat upplösa flyktingarnas demonstration, och nu mobiliserar ”Finlands nationalister” för att ”rensa” Järnvägstorget om inte flyktingarna har försvunnit senast den 10 mars.
Som svar anordnas en stöddemonstration för flyktingarna den 10 mars kl 16-20 på järnvägstorget. Då kommer också en ny protestlista, som redan har samlat tusentals namn, att offentliggöras. Om informationen om manifestationen hinner spridas ordentligt kan den bli en viktig återkomst för flyktingsolidariteten och ett slag mot den rasistiska högern som stärks av regeringens attacker på flyktingar. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!