Protester mot moskéattentat

2015-01-08 15:16:50
I spåren av Sverigedemokraternas framgångar har rasistiska våldsverkare fått ett ökat självförtroende att gå från ord till handling. Flera uppmärksammade attacker mot moskéer har ägt rum vid årsskiftet. Detta har besvarat av solidaritetsmanifestationer på flera orter i landet.

Det mest uppmärksammade attentatet ägde rum i Eskilstuna (se nedan) på juldagen. Men attacker har även ägt rum i Eslöv, Uppsala och mot Somaliska föreningens lokal i Skillingaryd. Det finns en utbredd antirasistisk medvetenhet och solidaritet med alla som drabbas av det upptrappade rasistiska våldet.

I Stockholm slöt 600 personer upp fredagen den 2 januari på Mynttorget. Talen som hölls gav dessvärre ingen vägledning i kampen. Exempelvis förklarade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), som var bland talarna, att regeringen ska ta fram en strategi, men lite sades om varför rasismen är på frammarsch och vad som kan göras för att trycka tillbaka den.
Decennier av S- och Alliansmärkt högerpolitik ligger bakom de attacker på välfärden, de ökade orättvisorna och en allt mer inhuman flyktingpolitik med exempelvis Reva, som utgör en grogrund för rasismen att växa på. Inte heller den nuvarande regeringen, med sin samarbetsiver över blockgränserna, kommer att erbjuda en alternativ politik.

Samma dag samlades uppemot 500 personer i Göteborg mot rasism, för religionsfrihet och mot brandattentaten.
– Det är inte svårt att dra historiska paralleller till vad som nu utspelar sig och attackerna på moskéerna är inte isolerade händelser. Vi har på kort tid sett en rad bränder mot moskéer, men också mot romska tältläger och socialistiska kulturhus. Attacker på flyktingförläggningar och mordförsök på invandrare och antirasister. Att vi som ständigt står i skottlinjen för SD:s propaganda också är de som attackeras är tydligt, sa Kristofer Lundberg, ordförande för Rättvisepartiet Socialisterna i Västsverige, i sitt tal under manifestationen i Göteborg.
Manifestationer arrangerades även i Malmö, Eskilstuna, Uppsala och Eslöv. ■