Protester planeras mot växande regionala klyftor den 25 augusti

2018-08-08 18:10:16

foto: Wikimedia Commons / Johannes Jansson
Motståndet växer mot utarmningen av landsbygden.

Arbetet med en manifestation utanför riksdagen som ska rikta blicken mot de växande regionala klyftorna fortsätter. Offensiv pratade med Arne Müller, som har skrivit boken Stockholm, städerna och RESTEN och följer arbetet på nära håll.

–Det är inte lätt att på relativt kort varsel få till en demonstration av det här slaget, men den nybildade föreningen Landstormen fortsätter arbetet med sikte på en samling den 25 augusti klockan 13 på Mynttorget vid riksdagen. Det har tagits en hel del kontakter med föreningar och nätverk som på olika sätt har engagerat sig i dessa frågor och nu håller också en lista på talare att spikas.

– Det som är viktigt med det här initiativet är att det är ett försök att samla ihop de olika grupper som har tagit strid mot olika aspekter av de växande regionala klyftorna, alltifrån skolnedläggningar till protester mot flytt av statliga jobb.

Du var på en träff i Sollefteå i förra veckan som också handlade om dessa frågor. Vad var syftet med det mötet?

– Mötet syftade till att utbyta erfarenheter mellan grupper som har engagerat sig i frågor som har med regionalpolitiken att göra. Personer som deltar i kampen mot nedläggningen av BB i Sollefteå, Landstormen och deltagare i striden för att rädda högstadiet i Österfärnebo var några av deltagarna vid mötet. 

– Det var en träff som gav många exempel på de omfattande striderna mot de växande regionala klyftorna som har förts under de senaste åren. Exempelvis har ockupationen vid sjukhuset i Sollefteå nu pågått i 1,5 år och drygt 2 500 personer har deltagit under denna tid. ■