Rättssäkerhet för kostsamt när ockupanter ska åtalas

2010-06-09 13:07:31
Den 7 juni var åtta personer kallade till Solna tingsrätt angående ockupationen av Rinkebyhuset i november förra året, där ockupanterna kräv­de ett stopp av den planera­de rivningen samt en demo- kratisk dialog med de boen­de.

Samtliga åtalade förutom en var dock inte närvarande, eftersom vårt juridis­ka ombud, Petri Tahvanainen, inte hade fått någon möjlighet att gå igen-om förundersökningen ordentligt el­ler kalla några vittnen, något som det också informerades om i en skrivelse till rätten.

Rätten valde trots det att genomföra rättegången för den ende som dykt upp och dömde honom till trettio dagsböter.
Domen har dock överklagats till Svea hovrätt då flertalet brister uppmärksammats.
– Rättens ordförande gick vidare och dömde mannen ifråga trots att jag, som hans juridiska ombud, ej var närvarande och trots att vi inte fick kalla några vittnen; det här är en skandal för rättssäkerheten i Sverige och strider mot de mest grundläggande och viktigaste processprinciperna, kommenterar Petri Tahvanainen.

Undertecknad har ända sedan delgivning om misstanke begärt offentlig försvarare, men fått som svar att jag får stå kostnaden för denne helt själv ifall det blir fällande dom, detta trots att det är ett brottsmål det handlar om.
Det beror på en lagändring som kom i slutet av 1990-talet, som innebär att man vid ringa brott inte har rätt till en statsfinansierad offentlig försvarare.
I ett rättssamhälle är det inte rimligt att juridiska ombud är ett privilegium för de rika.
Är man inte själv utbildad i juridik kan försvararen i många fall vara ens enda chans att med hänvisning till oli­ka lagparagrafer bevisa sin oskuld; i realiteten blir det istället bara åklagaren som får den möjligheten, men tvärtom för att bevisa skulden.
I vårt fall var det ren tur att vi hittade en juridiskt kunnig person som ställde upp kostnadsfritt.
Inte en endaste representant från Stockholms Stad var närvarande un­der måndagen och inga som helst vittnen var kallade; allt på grund av, som man säger, att det misstänkta brottet anses som ringa. Det enda underlag man hade var och är en väldigt vag förundersökning, skräddarsydd för att sätta dit oss, som inte tar upp många av de viktigaste aspekterna, t ex hur rivningsärendet sköttes.
Resultatet av besparingslagarna och att Stockholms Stad tilläts att lämna över ansvaret helt till åklagarmyndigheten var måndagens pinsam­ma rättegång.

Besparingarna kommer i vårt fall att leda till större kostnader för samhället, då rättsväsendet återigen kommer att behöva ta sig tid för fallet och den­na gång genomföra en ordentlig rättegång.
Ifall vi som åtalade inte hade kämpat lika aktivt och istället nöjt oss med en snabb rättegång, hade resulta­tet blivit en fällande dom, som ur ett rättssäkert perspektiv varit helt förkastlig.
Carl Ornstein

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!