Regeringen ”möter arbetslösheten”

2009-04-22 13:20:31
Tio nya miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken, viftar finansminister Anders Borg med i vårens budget. Men hur nya är dessa pengar egentligen, vem får dem och på vilka villkor?

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program, typ jobbsökning, praktik eller någon kurs, var 85 000 år 2008 och beräknas stiga till 250 000 personer kommande år. Man skulle kunna säga att alliansens ”jobblinje” blivit en flopp.
Finansminister Anders Borg och övriga högerpolitiker säger givetvis inte det, utan istället att ”krisen kommer utifrån” och ”nu gäller det att ta ansvar”. Den globala ekonomiska krisen är dock inget mer och inget min­dre än resultatet av samma högerpo- litik, så kallad kasinoekonomi, internationellt. Så vad innebär alliansens sätt att ta ansvar?
I vårpropositionen som presenterades den 15 april utlovas tio miljarder kronor i bidrag till ”aktiva åtgär- der och arbetslöshetsförsäkringen”.
Jämfört med höstbudgetens uppskattningar beräknas statens kostnader för arbetslöshetsersättningar stiga med 6,6 miljarder kronor under 2009.

Detta kan knappast kallas en satsning, då utbetalning av a-kassa till de tusentals som förlorar jobbet ökar i takt med jobbslakten, vare sig regeringen vill det eller inte.
Försämringar i a-kassan är något som alliansen redan klarat av 2006, och Socialdemokraterna dessförinnan.
Den 20 april gick åtta fackliga ordföranden ut i DN Debatt med konkreta krav i ett åtgärdspaket för att rädda fordonsindustrin. Vart sjätte jobb inom industrin försvinner.
Nu slår även brutala nedskärning­ar inom kommuner och landsting ut tusentals i arbetslöshet. Anställda, fackliga företrädare och till och med lokala politiker har hårt kritiserat regeringens (icke)åtgärder i vårbudgeten för kommuner och landsting (se förra numret av Offensiv).
”Kostnaderna för Arbetsförmedlingen bedöms öka från 16 miljarder kronor 2008 till 42 miljarder 2011”, skriver Dagens Industri den 15 april.

En stor del av alliansens ansvar är alltså ett defensivt sätt att möta arbetslösheten, istället för att gå till pudelns kärna och sätta stopp för jobb- slakten. De som presenteras som offensiva satsningar är fler praktikplatser och fler platser i jobbgarantin för unga.
– Det är tomma åtgärder. Man gömmer undan 120 000 människor i så kallade garantiprogram. Men det garanterar varken utbildning eller jobb. I jobb- och utvecklingsgarantin som nu expanderar väldigt kraftigt, är det bara 4 procent som får utbildning, konstaterar Thomas Östros, ekonomisk talesman för Socialdemokrater­na, i Dagens Industri den 15 april.

Att regeringen ökar anslagen till yrkesvux med 16,7 miljoner kronor skapar 400 nya platser på vuxenutbildningen (mindre än en per kommun i landet). Det är väldigt lite i jämförelse med de 15-20 000 platser man skar bort på komvux det första man gjorde när man kom till makten!
”För att skapa extra ekonomiskt utrymme för stora skattesänkningar drog regeringen ned på andra utgifter. A-kassan urholkades, arbetsmark­nadsutbildningarna avvecklades, bo- stadspolitiken och investeringar i infrastruktur överlämnades åt marknaden. Därmed försvann många av de styrningsinstrument ett land behöver för att bemästra en lågkonjunktur.” (LO-Tidningen den 17 april)

Lina Westerlund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!