Reinfeldts vidbrända valfläsk

2010-04-04 19:50:31
Helgen innan påsk levererade regeringen ännu ett valfläsk. Denna gång skulle skatten sänkas för pensionärer nästa år. För de sämst ställda pensionärerna, garantipensionärer, skulle sänkningen bli ynka 100 kronor per månad. De med högre pension får något mer.
Inte ens regeringen menar att den utlovade skattesänkningen kompenserar pensionärerna fullt ut för pensionssänkningen nästa år. Enligt rege- ringen blir pensionssänkningen 2,9 procent 2011, medan Pensionsmyndigheten beräknar att sänkningen blir 3,1 procent.
I dag är Sverige ett av få industriländer där pensionärer betalar mer i skatt än löntagare i samma inkomstlägen.
En pensionär med 14 000 kronor i månadspension betalar ca 700 kronor mer i skatt än en löntagare med samma inkomst och en pensionär med 20 000 i månadspension betalar 1 049 kronor mer.
Även efter regeringens utlovade skattesänkning skulle pensionärer betala väsentligt högre skatt än yrkesverksamma med samma inkomst. Skattesänkningen gäller därtill bara pensionärer som fyllt 65 år, kommenterar PRO och lovar att ta fortsatt strid för lika skatt för lika inkomst. PRO kommer också att demonstrera i Stockholm för rättvisa skatter den 15 april.

Det är en desperat regering som nu lovar att skatten även ska sänkas för pensionärerna. Det är inget annat än valfläsk, i hopp om att kunna vin­na några röster och rädda högeralliansens framtid. En valförlust för Reinfeldt & Co kan innebära slutet för högeralliansen, särskilt om ett eller flera allianspartier hamnar under fyraprocentsspärren.
Sedan 2006 har högeralliansen slagit rekord i skattesänkningar.
Det har handlat om återkommande miljardgåvor till framför allt välbärga­de. Arbetslösa, sjuka och äldre har fått betala denna ”åt den som har skall varda givet”-politik, som syftat till att skapa splittring mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden, för att köpa röster.
Under åren 2007-2010 har skatter-na (netto) sänkts med 97 miljarder kronor, motsvarande 3 procent av värdet på landets årliga produktion (BNP). Förutom sänkta inkomstskatter har förmögenhetsskatten slo- pats och fastighetsskatten ändrats plus sänkta bolagsskatter och arbetsgivaravgifter.
Nästan hälften av skattesänkningarna 2006-2009 har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest, och den fjärdedel av befolkningen som tjänar minst får ba­ra 6 procent av skattesänkningarna.
Trots de många orättvisa skattesänkningarna vågar inte den S-ledda alliansen ge några entydiga besked om vilka skattesänkningar man äm­nar riva upp eller vilka skattesubventionerade förmåner till företag och rika som man tänker dra in. Det enda kla­ra löftet, efter att först ha vacklat, är att pigavdraget ska slopas. Ett allmänt löfte, men ej i tid bindande, har getts till pensionärerna om att S-alliansen strävar efter skatterättvisa och vidare har det antytts att man kan tänka sig att riva upp jobbskatteavdragets två sista steg.
Det handlar inte om några återställare och förslag om hårdare beskattning av de rikas inkomster och för- mögenheter samt bolagens vinster lyser med sin frånvaro. Skatt efter bärkraft och en progressiv skatteska­la är idag lika främmande för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väns- terpartiet som för högeralliansen.

I valet ställer Rättvisepartiet Socialisterna upp med kravet rättvisa skatter och omedelbar höjning av pensio- nerna. För att dessa krav ska kunna infrias krävs en helt annan politik än vad de båda blocken erbjuder. Det krävs socialistisk arbetarpolitik och en kamp för att såväl låta rika och företag betala, som för att riva upp privatiseringar, kostsamma avregleringar och nedskärningar samt alla de försämringar som har genomförts i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!