Rekordhög koldioxidhalt och extrema väder

2012-11-28 15:05:43
Halten av växthusgasen koldioxid i atmosfären har fortsatt att öka i stadig takt varje år och uppgick år 2011 efter en fortsatt ökning med 2,6 procent året innan till 390,9 miljondelar (ppm).
Det är enligt FN-organet World Meteorological Organization (WMO) 40 procent över nivån innan den industriella revolutionens genombrott 1750, när fossila bränslen började användas i stor skala.
Men det är inte bara halten av koldioxid, som svarar för 85 ­procent av den uppvärmande effekten av ­alla växthusgaser, som slår rekord varje år. Det gör även halten av andra växthusgaser, som den mångdubbelt mer potenta metangasen, som i allt större mängder frigörs från smältande tundraområden och ishavsbottnar. Denna gas har uppnått 1 813 miljarddelar (ppb).
WMO:s generalsekreterare Michael Jarraud varnar också för att de naturliga koldioxidsänkor i haven och växtvärlden som hittills har absorberat hälften av koldioxidutsläppen kanske inte kommer att ha samma kapacitet i framtiden då till exempel havens försurning får ­negativa konsekvenser för näringskedjan och korallreven.

Superstormen Sandy i Karibien och USA och den tidigare svåra torkan i USA:s jordbruksområden är exempel på de extrema vädersituationer som allt oftare drabbar världen redan vid dagens höjning av den globala medeltemperaturen med 0,8 grader Celsius.
Enligt USA:s vädermyndighet National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), har koldioxidens roll ökat sin uppvärmande effekt med 30 procent bara på de två årtiondena mellan 1990 och 2011.

Arne Johansson