Riv fort Europas dödliga murar

2018-06-07 13:49:45

foto: Public domain
EU:s politik blir allt mer brutal och inhuman.

EU:s stängda gränser, militariseringen av flyktingpolitiken och att Fort Europa expanderar långt utöver EU:s gränser har gjort det både svårare och farligare för flyktingar att nå Europa.

Hittills i år har minst 785 människor drunk­nat i Medelhavet när de försökt nå Europas kust. Av 1 000 flyktingar som korsar Medelhavet dör nu 34, mot 4 år 2015. Att rädda liv står inte på EU:s dagordning.
86 procent av de dryga 65 miljonerna på flykt i världen lever i extremt fattiga länder. Målet med EU:s och inte minst den svenska regeringens inhumana flyktingpolitik är att ännu fler flyktingar tvingas bli kvar i världens fattigaste delar. För att nå sitt mål har EU slutit avtal och beväpnat en rad diktaturer och gangs­terregimer.
EU:s bidrag till att stärka förtryckarregimer som Erdoğans i Turkiet, al Sisis i Egypten, Omar al-Bashirs diktatur i Sudan och Libyens miliser driver ännu fler människor på flykt. 

När EU-ledarna nyligen samlades för att om möjligt nå en gemensam överenskommelse om flyktingpolitiken var temat ”aldrig mer som 2015”. Det vill säga: Europa ska bli stängt för evigt, vilket är helt i linje med den svenska regeringens politik.
Som en följd av detta föreslås exempelvis en dramatisk ökning av Frontex (EU:s gränspolis) budget, som har fördubblats sedan 2015 och nu vill kommissionen att den ökar ytterligare tre gånger. Militariseringen av flyktingpolitiken har även gått så långt att förutom EU:s egna truppinsatser har såväl Frankrike som Italien skickat egna trupper till länder som Niger, Tunisien och Libyen för att hindra flyktingar att lämna de helvetiska villkor de lever under.
EU:s och Italiens samarbete med Libyens miliser och beväpning av landets kustbevakning gjorde flyktingar till slavar. Den nya italienska regeringens beslut att utvisa minst en halv miljon papperslösa är en direkt fortsättning på Libyen-politiken.
Samtidigt fortsätter EU-länderna att utvisa flyktingar till krigets och terrorns Afghanistan.
Kampen för att återinföra rätten för flyktingar att söka skydd och asyl i Europa är en kamp för ett annat Europa, ett demokratiskt och socialistiskt Europa. 

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:
• Riv Fort Europas murar. Säkra vägar till Europa för flyktingar. Avskaffa Dublinförordningen. Riv upp EU:s avtal och samarbete med Libyen, Turkiet och Afghanistan. Stoppa militariseringen av flktingpolitiken.
• Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller – ja till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.
• Amnesti för alla som väntar, fått avslag och för papperslösa! Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck.
• Masskampanjer mot rasism och skuldbeläggning av flyktingar.
• Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad åt alla – låt storföretag, banker och rika betala.
• Global kamp mot imperialismens plundring och militarism.
• Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!