Riv upp försämringarna i sjukförsäkringen!

2009-12-20 22:36:16


Den 16 september 2009 överlämnade Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt namnlistor med 105 486 underskrifter till riksdagens socialförsäkringsutskott vid en manifestation på Mynttorget i Stockholm.

Regeringens krig mot de sju­ka och svaga slår igenom med full kraft vid årsskiftet, då nya regler börjar gälla för långtissjukskrivna. Under år 2010 riskerar 54 000 människor att bli helt utförsäkrade från socialförsäkringen och föras över till Arbetsförmedlingen.

I den allmänna nedgång som finans­kris och borgerlig politik har skapat ser arbetslöshetssiffrorna för år 2010 inte ljusa ut. Och det lär knappast bli bättre av att ”54 000 personer att utförsäkras ur sjukförsäkringen nästa år. Regeringen har bestämt att dessa personer då inte längre är sjuka. Regeringens så kallade rehabiliteringskedja är inget annat än en utsorteringskedja” (ST-Press den 25 november 2009).

Av dessa uppskattas cirka 15 000 bli utförsäkrade samma dag som de nya reglerna träder i kraft den 2 janu­ari. Att så många utförsäkras samtidigt beror på de tidigare förändring- ar/försämringar av sjukförsäkringen med tidsbegränsningar som infördes i sjukförsäkringen den 1 juli 2008 och den 1 januari 2009.
Tidningen Kommunalarbetaren citerar Bertil Thorslund, utredare vid försäkringskassan, om utvecklingen av sjukfrånvaron.
– Snart kommer tre stora grupper ut på arbetsmarknaden som tvingas lämna sjukförsäkringen. Första gruppen är på 15 000 personer som har haft förlängd sjukpenning oavbrutet sedan juli 2008. Grupp två är 7 000 personer som förbrukar sina 550 sjukskrivningsdagar under 2010, sä­ger han.
Den tredje gruppen är den största: 32 000 personer som har nått slutet på sina 18 extra månader med tidsbegränsad sjukersättning. Dessa personer utförsäkras månadsvis under år 2010.
– Har man varit sjukskriven i många år får man svårt att hitta en väg tillbaka till arbetsmarknaden.
Under år 2010 ska de utförsäkrade få hjälp med arbetsmarknadspolitiska åtgärder som exempelvis att de först slussas till ett introduktionsprogram och individuella handlingsplaner ska utformas. De ska erbjudas jobb med lönebidrag, sysselsättning hos Samhall och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Även förtidspensionärer med tidsbegränsning berörs av de här åtgärderna.

Många går tillbaka till sitt gamla jobb när de blir utförsäkrade, eftersom de inte har något val. Men det är inte så att arbetsgivarna står där med öppna armar för att ta emot dem. Långtifrån alla kan inte utföra sina gamla arbetsuppgifter, vilket leder till uppsägning. De nya reglerna innebär också mindre pengar för många. Ta­ket i sjukpenningen är ca 20 000 kronor i månaden, medan den nya ersätt- ningen på Arbetsförmedlingen högst kan bli cirka 14 900 kronor i månaden. För de utan a-kassa blir ersättningen betydligt mindre. Enligt För- säkringskassan finns risken att en del kommer att få söka socialbidrag.
På grund av den kritik som framförts av fackförbund och opposition­en mot de inhumana förändringarna  så har regeringen tvingats till en del smärre eftergifter.
Regeringen vill att en prövning av arbetsförmågan mot hela arbetsmark­naden efter 180 dagar inte ska göras om den anses vara ”oskälig”.
Socialförsäkringsutskottet talar nu också om en ”allvarlig sjukdom” i stället för en ”mycket allvarlig sjukdom”.
Även de vars förlängda sjukpenning har gått ut efter 914 dagars sjukdom ska innefattas av undantagen. Men dessa undantag, som fortfarande är väldigt luddiga, är endast till hjälp för 1 000-2 000 av de 15 000 som spås bli utförsäkrade, enligt TT.

Långtifrån alla som berörs har fått besked om vad som kommer att hän­da med dem efter årsskiftet, och risken att många blir helt utan ersättning i övergångsperioden mellan de olika kassorna är stor.

Människor blir inte friskare utan pengar, tvärtom. Den psykiska stressen ökar och folk mår bara ännu sämre. Leder det till att fler folk kommer ut i arbete?
Inger Hjärtström, som bland an­nat arbetar med socialförsäkringsfrågor på Kommunal, säger till Kommu- nalarbetaren att:
– Det måste finnas ett system där de som inte klarar av sitt arbete kan växla under trygga former till ett an­nat jobb. Det måste finnas ett utbud av exempelvis utbildningsmöjligheter och rehabilitering för att man ska kunna ta sig tillbaka till arbetslivet.
Det krävs ett massivt motstånd för att dessa inhumana regler inte ska gå igenom. Den så kallade oppositionen, men framförallt fackförbunden, bor­de använda sig av sina starkaste kampvapen för att riva upp försämringarna.
Sanna Tefke

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!