Rovdjursproposition i storföretagens intresse

2013-12-19 15:18:17
Förra veckan röstade alliansen och SD igenom en ny rovdjursproposition. Där öppnas för kraftig minskning av rovdjursstammarna. Man kan tolka deras förslag som att de föreslår en halvering av antalet varg och björn och en minskning med 75 procent av kungsörn.
– Ett större slag mot svensk naturvård har nog aldrig utdelats, kommenterade Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson på twitter.
En sak som förvånat många är att den blandar in kungsörn och öppnar upp för kraftig minskning av dessa. Annars brukar rovdjurspolitiken fokusera på de ”fyra stora” det vill säga björn, järv, lodjur och varg.

Regeringen påstår att ”Sverige har i modern tid aldrig haft så stora rovdjursstammar som idag”. Detta säger dock inte mycket. Vargen har fram till de senaste årtiondena varit utrotad, så även ett mindre antal innebär den största stammen i ”modern tid”.
Opinionen mot kungsörn kommer troligen från bland annat vindkraftindustrin. Det är vanligt att kungsörnsrevir är orsak till överklaganden mot byggen av vindkraftverk.

Vargen är den mest omdebatterade av rovdjuren. Här står ekonomiska intressen emot, framför allt vad gäller renskötseln och en del fårskötsel. Det finns även en opinion inom jägarkåren som är högljudd eftersom de ser en minskning av jaktbyten som älg samt ett hot från vargen mot jakhundar.
Som renskötselföretagen bedrivs idag kan den inte före­nas med vargförekomst. Eftersom renbeteslandet utgör 50 procent av Sveriges yta (inräknat impediment som kalfjäll och glaciärer) så är det en stor del av vargens naturliga utbredningsområde som döms bort. Renskötsel uppfattas med rätta som en i många avseenden miljövänlig industri, men man ska komma ihåg att den bedrivs på bekostnad av rovdjurens existens.

På flera håll i de glesbygder där vargen finns förekommer ett ganska uppskruvat ”varghat” i debatten. Ofta verkar detta vara ett utryck för en desperation, en protest mot en döende glesbygd och man upplever med rätta att beslutsfattare inte lyssnar eller bryr sig om varken vargfrågan eller andra frågor. På det sättet får vargen ta skit för i grunden övriga regionalpolitiska problem.
Det är nu troligt att vi kommer att få se en vargjakt den närmaste framtiden. Tyvärr ser det ut som om skyddsjakten mot de individer av rovdjur som ställer till skador prioriteras ned i jämförelse med licensjakten, som går ut på att bara reducera beståndet. Det skulle vara för magstarkt även för denna regering att förspråka jakt på kungsörn (bortsett från eventuell skyddsjakt).
Den låga siffran på antalet häckningar kommer troligen att användas för att tillåta fler kraftverk eller andra byggen i känsliga naturområden som kungsörnsrevir.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!