RS – ett kämpande alternativ i Göteborg

2010-05-26 15:39:57
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är ett kämpande socialistiskt alternativ i höstens val.
I Göteborg har partiets medlemmar deltagit i och i flera fall spelat en viktig roll i de kamputbrott, protester, strejker, demonstrationer och ockupationer som ägt rum.
I Hammarkullen var det Rättvi- separtiet Socialisternas medlemmar som tillsammans med ungdomarna räddade Mixgården och startade protester mot nedskärningar på skolan.
I Biskopsgården stod partiets medlemmar i spetsen för den framgångsrika kampen för att rädda folkhögskolan, inom bilindustrin har vi tagit kamp mot varsel och lönesänkningar.
I Kortedala-Bergsjön har RS ­drivit kampanjen Kvinnokamp för rättvisa – stoppa våldtäkterna!
Inom föräldranätverken mot nedskärningar på förskolorna deltar vi tillsammans med andra under parollen ”Barnen ska inte betala krisen”. Rättvisepartiet Socialisterna vill i hös-tens val föra in dessa protester i fullmäktige.

Rädda Vården

I Göteborg är Rättvisepartiet Soci­alisterna välkända efter att ha initierat Rädda Vården-kampanjen 2004.
Det var ett nätverk mot nedläggningen av de tio vårdcentraler som politikerna skulle stänga. Längst gick kampen i Hammarkullen, där RS-medlemmar genom nätverket Hammarkullen Reser Motstånd – HARM – ledde demonstrationer, blockader och ockupationer för att stoppa en nedläggning. Denna massiva kamp pågick i över sex månader och inkluderade hundratals boende. Kampen fick flera gånger politiker, polis och tjänstemän att backa.
När nedläggningarna till slut var ett faktum hade dörren öppnats för den privatiseringsvåg vi ser idag med ett vårdvalssystem som orsakat en omstyrning av resurser från offentlig till privat vård.
Samtidigt fortsätter nedskärningarna på alla områden.
I fjol beslutade Socialdemokrater­na att skära 280 miljoner kronor på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ett beslut som resulterat i 600 färre jobb och flera nedlagda vårdavdelning­ar. Samma politiker har beslutat att under 2010 skära ytterligare 300 miljoner kronor på verksamheten, vilket bland annat får effekten att 400 till 500 jobb kommer att tas bort.
Personal, patienter och anhöriga har redan vittnat om effekterna av detta. Bland annat vill politikerna att nyblivna mammor ska lämna BB så tidigt som möjligt, gärna så snart som 6 timmar efter förlossningen.
Det är en neddragning som kan
få långtgående effekter, både medicinskt, socialt och arbetsmiljömässigt.
Kampen måste föras gemensamt: under- och sjuksköterskor, läkare och barnmorskor måste vägra att ställas mot varandra och enas mot de politiker bland de etablerade partierna, från höger till vänster, som under flera decennier attackerat vård och omsorg.
Rättvisepartiet Socialisterna står för ett landsomfattande vårduppror för att inte bara kräva stopp på nedskärningarna, utan för att rusta upp vården.

Samtlig personal som försvunnit sedan 1990-talet måste återanställas för att få vården på fötter och kapa köerna.
 • Pengarna tillbaka till kommmuner och landsting.
 • För 200 000 nya offentliga jobb i vård, skola och omsorg.

För ett nytt arbetarparti

Det finns idag ett skriande behov av ett nytt arbetarparti.
När missnöjet med högerregering­en kokar under ytan på riksplanet är Socialdemokraternas enda svar att ta efter högeralliansens politik, samtidigt som Vänsterpartiets ledning på riks- och lokal nivå anpassar sig till Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Detta är ett stort svek mot alla som drabbas av högerpolitikens härjningar.

I kommuner som styrs av Socialdemokraterna är det inte någon större skillnad jämfört med traditionellt borgerligt styrda kommuner.
I Göteborg har ungdomar, arbetare och förortsbor tagit kamp mot stängning av ungdomsgårdar och vårdcentraler, mot etableringen av fri­skolor och privatisering av delar av hamnen, busstrafiken med mera. Detta har varit en kamp mot de socialdemokratiska politiker som fattat besluten.
 • Kämpande och demokratiska fackföreningar. Nej till pampstyre; valda representanter på arbetarlön.
 • För ett nytt socialistiskt arbetarparti.

Stoppa rasismen

I avsaknad av ett kämpande arbe-tarparti växer rasistiska partier fram ur det missnöje och politiska tomrum  som har skapats.
För att stoppa attackerna från politiker och direktörer krävs det att svenskar och invandrare kämpar tillsammans mot nedskärningar och försämringar, för högre löner och bättre arbetsvillkor.
Rasismen används för att splittra  motståndet mot högerpolitiken.
Det är fackföreningarnas plikt att bekämpa diskriminering och slå tillbaka rasistiska lögner och nazistiska organisationer.
Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp som ett antirasistiskt alternativ för att avslöja Sverigedemokraterna.
Rättvisepartiet Socialisterna har en lång historia och tradition av kamp mot rasism och nazism. I Göteborg har RS både själva och tillsammans med andra organiserat demonstrationer och blockader som stoppat rasister och nazister. Under de senaste år- en har vi sett en ökad nazistisk aktivitet i Göteborg, framförallt efter att Sverigedemokraterna tog ett mandat i kommunfullmäktige 2006.

Sverigedemokraterna (SD) har allt mer försökt gömma sin historia som ett öppet nazistiskt parti, men gång på gång avslöjas medlemmars dubbelanslutning i SD och nazistiska organisationer.
År 2008 avslöjades det att en SD-ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige vid 21 tillfällen gett ekonomi- ska bidrag till Sveriges våldsammaste nazistorganisation SMR – Svenska motståndsrörelsen, vars medlemmar dömts för grova vålds­brott, vapen­brott och mordförsök.
SD deltog också tillsammans med flera nazistgrupper i en demonstration vid Keilers Park tidigare i år. Sverigedemokraterna är inte som andra partier. Det är ett rasistiskt högerparti med kopplingar till nazism.

Kampen mot rasism och nazism måste föras på flera fronter, dels direkt stoppa deras möten och manifes­tationer med stora välorganiserade demonstrationer och blockader. Men för att på allvar kunna stoppa dem måste man attackera grogrunden till rasism, som är högerpolitikens klass-klyftor.
Vad som krävs för att stoppa rasism och nazism på sikt är en kamp mot högerpolitik och kapitalism. En röst på RS i valet är en aktiv röst mot rasism och nazism.
 • Stoppa rasism och nazism.
 • Ingen plattform åt rasistpartier.
 • Inga marscher eller möten åt nazister.
 • För facklig och masskamp mot all form av rasistisk och nazistisk mobilisering.
 • Fortsatt kamp för flyktingamnesti.

Återinför asylrätten

Aldrig har det varit så svårt att få asyl i Sverige som idag.
Den svenska asylpolitiken har brutaliserats till en ”kör ut dem-politik”. Detta har skett under en 20-årsperiod och ansvaret vilar på såväl Socialdemokraterna som Moderaterna.
Det är bara gräsrötterna som kan tvinga fram en förändring genom gemensamma protester.
Rättvisepartiet Socialisterna fortsätter kampen för flyktingamnesti.  Förutom amnesti åt alla asylsökande och gömda, kräver vi allas rätt till vård och ekonomiskt bistånd vid behov, kamp mot rasism – arbete, bostad och kollektivavtal åt alla.

Vi säger nej till socialdemokraten Göran Johanssons krav på utvisning­ar. Vi säger nej till Folkpartiets språktester och Moderaternas lönedump- ning av utländsk arbetskraft. Vi står för en gemensam klasskamp mot rasistpartier, etablerade partier och statens brottsstämpling av invandrare och flyktingar.
Rättvisepartiet Socialisterna var de som tillsammans med Ingen Människa är Illegal, Iranska flyktingars riksorganisation och Irakiska flyktingför- bundet tog initiativ till det nya nätver­ket Asylrörelsen som lyckats stoppa flera utvisningar till Irak och Afghani­stan med hjälp av mänskliga blocka­der. Asylrörelsen har organiserat flera debatter, manifestationer, blockader och demonstrationer för asylrättens återinförande.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att fortsätta med att tillsammans med andra som är beredda att kämpa organisera blockader och demonstrationer, men även kämpa för att långsiktigt förändra den svenska asylpoli- tiken till en human asylpolitik värd namnet.
 • Riv fort Europas murar.
 • Stoppa utvisningarna.
 • Återinför rätten till asyl.
 • Nej till kriminaliseringen av flyktingar.
 • Amnesti åt gömda och asylsökande.
 • Stoppa privatiseringarna.

Stoppa privatiseringarna

Det bedrivs ett ensidigt ideologiskt krig från borgerlighetens sida. Allt ska privatiseras och konkurrensutsättas.
Priset betalas av brukare och anställda. Inte heller på detta område skiljer sig socialdemokratiska kommuner speciellt mycket från traditionellt borgerliga kommuner.

I Göteborg var det Socialdemokra­terna som privatiserade hamnen, trots hamnarbetarnas strejker och demonstrationer.
Rättvisepartiet Socialisterna har självklart gett vårt fulla stöd till dessa protester.
RS ställer upp i valet med parollen: ”Vi vägrar betala kapitalismens kris”.
Varför ska arbetare och låginkomsttagare betala en kris skapad av spekulanter, bankirer och deras nyliberala politiker, samtidigt som miljarder fortsätter att regna över de rika i form av bonusar, aktieutdelningar och skattesänkningar?

RS säger: Riv upp privatiseringarna, rusta upp skär inte ned, stoppa rasismen – försvara asylrätten, återanställ i industri och offentlig sektor, bygg bort bostadsbristen, höj lönerna.
Att inte rösta alls hotar inget av de partier som du vill vända ryggen åt. Som kämpande socialistiskt alternativ behöver vi ditt stöd på valdagen, men framförallt borde du ansluta dig till kampen alla andra dagar mellan valen. Styrkan att stoppa försämringar och ta strid för våra gemensamma intressen finns hos arbetare och unga.

Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!