RS säger nej till betyg i årskurs 4

2016-03-23 13:18:02

foto: Charlotta Wasteson / Flickr CC
Pedagoger, forskare, lärarfacken, Skolverket, Skolinspektionen – alla sågar betyg från årskurs 4. Det struntar dock politikerna i Haninge i.

Samma borgerliga politiker som brukar kritisera att det är bristande beslutsunderlag på olika punkter på kommunfullmäktiges dagordning lade under måndagens kommunfullmäktige fram en motion som helt och hållet saknade underlag. Moderaterna och Liberalerna hade lagt fram två nästan identiska motioner om att införa betyg i årskurs 4 på försök.

Kommunledningens (S, C och MP) hållning var i princip i linje med motionen, vilket innebär att rektorer som vill ska kunna sätta betyg i årskurs 4 som en del av denna försökscirkus. Bara Rättvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet röstade emot.
Betyg i årskurs 4 sågas av den överväldigande majoriteten pedagoger, forskare, Skolinspektionen, Skolverket och båda lärarfacken.
Skolforskningsinstitutets kartläggning av aktuell betygsforskning förra året omfattar 6 000 vetenskapliga sammanfattningar, 500 artiklar och 40 avhandlingar. Inte en enda av dessa rekommenderar tidiga betyg i skolan. Hela 77 procent av rektorerna i TV4-nyheternas enkät 2014 ansåg att betyg i årskurs 4 var en dålig idé.

Ett argument för betyg i årskurs 4 är att det ska hjälpa lärarna att se vilka elever som behöver mer hjälp. Men lärare vet redan vilka elever som behöver extra stöd. Problemet är att det saknas resurser. Att införa betyg i årskurs 4 – som i sig är ett dåligt sätt att mäta kunskapsnivåer – skulle innebära ännu fler stora arbetsuppgifter för lärarna och därmed ännu mindre tid till att faktiskt ge varje elev individuell hjälp.
Lärarnas Riksförbunds undersökning om lärarnas arbetssituation är talande och tragisk: 78 procent av de 1 100 lärarna i undersökningen (varav tre fjärdedelar har varit verksamma i över 11 år) funderar ofta eller ibland på att sluta. 89 procent svarar att de helt eller delvis känner sig stressade. 68 procent säger att deras allt för höga arbetsbörda negativt påverkar elevernas resultat och 54 procent säger att de inte har tid att ge eleverna tillräckligt stöd.
Det är inte första gången haningepolitikerna uppvisar en helt faktabefriad klåfingerhet i skolan. När det tidigare borgerliga styret (M, KD, FP, MP och C) med stöd av S, SD och V införde kunskapskontroller i förskolan (från 4 års ålder) och betygsliknande omdömen i förskoleklass (6-åringar), i strid med Skollagen, Grundskoleförordningen och hela forskarkollektivet, lyckades Rättvisepartiet Socialisterna genom en överklagan till Skolinspektionen tvinga kommunstyret till reträtt; kunskapskontrollerna fick ändras så att enskilda barns resultat inte redovisas och de betygsliknande omdömena blev mindre betygsliknande.

Rättvisepartiet Socialisterna slår vakt om alla barns rätt till ett lärande och en utveckling utifrån deras förutsättningar och behov. Vi anser att pedagogisk dokumentation ska vara anpassad efter åldern och utvecklas tillsammans med personalen som är de verkliga experterna på barns lärande.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!