RS-seger i Haninge: Betygsliknande omdömen avskaffas i förskolan

2009-09-09 14:44:26
Haninge kommun har nu tvingats avskaffa de betygsliknande omdömena i förskoleklasserna efter hård kritik från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och personal, som fått stöd av Skolverket, Skol­inspektionen och forskarkollektivet.

Skolinspektionen slog i våras fast att det inte är förenligt med läroplanen att ge betygsliknande omdömen i förskoleklassen – efter en anmälan av Tobias Lindberg, RS ersättare i kommunfullmäktige.
Högerstyret i Haninge drev häromåret igenom kunskapskontroller i förskolan från 4 års ålder och betygsliknande omdömen i förskoleklasser­na på 6-åringar, i strid med Skollagen och Grundskoleförordningen. Detta stöddes av Socialdemokraterna, Vän­sterpartiet och rasistiska Sverigedemokraterna.
RS var det enda partiet som argumenterade emot och röstade nej med hänvisning till Skolverkets utredning­ar och den internationella forskning som visar att tidiga kontroller kan påverka små barn negativt.
RS har, liksom många anställda, pekat på att det istället behövs pedagogisk dokumentation som är anpassad efter åldersgruppen.
Skolverket har också pekat på att det inte får finnas uppnåendemål i förskolan, endast strävansmål. Det mesta tyder på att kommunen även kommer att tvingas avveckla kunskapskontrollerna.

Vi i RS anser att vägen till bättre lärande inte går via lärarlösa lektioner, fler prov och ytinlärning.
Vad som behövs är djupinlärning; mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och läxläsning samt möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken.
RS anser att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av högst 10 barn på fyra personal och storbarnsgrupperna av högst 15 barn på fyra personal samt att klasstorleken i grund­- skolan aldrig ska vara större än 20 elever per klass.

Under förrförra året drog vi i RS med föräldrar, personal och ­elever igång stora protester med skolstrejk mot nedskärningarna i skolan och förskolan.
Effekterna av nedskärningarna blev drygt 170 färre anställda i skolan och förskolan men tack vare kampen sköts mer pengar till och uppemot 100 jobb räddades.
Nu behövs nya protester för att stoppa de nedskärningar på cirka 20 miljoner kronor som väntas inom grund- och förskolan.
Tobias Lindberg
Lina Thörnblom
Mattias Bernhardsson

RS kommunfullmäktigegrupp i Haninge

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!