Rumänien: Största rörelsen sen 1989

2017-02-08 14:57:08

foto: Paul Arne Wagner / Flickr CC
Regeringen har backat men rörelsen fortsätter. Upp till en halv miljon har demonstrerat i Rumänien.

Gatuprotester i masskala bröt ut i slutet av januari i flera rumänska städer på grund av planer från den nytillträdda socialdemokratiska regeringen på att anta två lagändringar som skulle försvaga antikorruptionslagstiftningen. 

Protesterna nådde sin höjdpunkt förra veckan. I onsdags gick uppskattningsvis 400 000 personer ut på gatorna runt om i landet i de största massprotesterna sedan revolutionen 1989.
Det socialdemokratiska partiet (PSD) vann valen i december med 45 procent av rösterna. Men segern hade mindre att göra med deras dagordning (en mix av nyliberala och protektionistiska åtgärder) än med avsaknaden av ett verkligt alternativ som tar itu med de problem som miljoner rumäner står inför. Därav det låga valdeltagandet på under 40 procent, där endast 18 procent av väljarna röstade på PSD.
Regeringens första åtgärd var att höja minimilönen, vilken ändå förblir den lägsta i EU efter Bulgarien. Ökningen skedde främst för att stödja inhemska kapitalister som allt mer oroas över att den billiga arbetskraften hellre åker och arbetar för minimilön i väst. På så vis ville PSD skänka litet tröst till några av de fattigaste skikten av arbetarklassen samtidigt som man också tillmötesgick det nationella kapital vilka man egentligen representerar.
Men PSD representerar också byråkratiernas intressen, inklusive partimedlemmar som är under utredning eller redan dömts för korruption.
Partiledaren Liviu Dragnea avtjänar en tvåårig suspenderad dom för valfusk i folkomröstningen 2012 rörande riksrätt mot presidenten, vilket är anledningen till att han denna gång inte kunde bli premiärminister, en position han istället gav till en lojal partikollega, Sorin Grindeanu.
Dessutom utreds han för förskingring av 108 000 lei (ungefär 227 000 kr) och en fällande dom även i detta ärende skulle tillsammans med den förra domen medföra fängelse.
Detta är orsaken till att regeringen i januari tillkännagav att man skulle anta de två lagändringarna, något som överhuvudtaget inte hade tagits upp i PSD:s valprogram. Det ena direktivet skulle ge amnesti åt några av de som fängslats eller fått sina domar för korruption suspenderade. Det andra skulle avkriminalisera myndighetsmissbruk medförande förluster under 200 000 lei (ca 420 000 kr) ,vilket uppenbarligen skulle gynna Dragnea om han befinns vara skyldig i den pågående rättegången.
Vid midnatt 1 februari drev man igenom dekretet rörande myndighetsmissbruk. Detta utlöste stora protester på onsdag kväll, de största i Rumänien sedan 1989 med 150 000 bara i Bukarest och 400 000 i hela landet som krävt att dekretet skrotas och regeringens avgång samt omedelbart nyval.
Den kanske mest oroande åtgärden i lagändringen är avkriminaliseringen av de som skapar eller implementerar lagar som bryter mot mänskliga rättigheter eller diskriminerar människor på grundval av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, inkomst eller politisk tillhörighet! PSD har än en gång visat att man inte är ett vänsterparti som representerar arbetarklassen, utan ett parti för korrupta oligarker och byråkrater. Istället för att reformera arbetsmarknadslagarna som är bland de mest arbetarfientliga i Europa, så är PSD upptagna med att reformera brottsbalken för sina egna ledares vinnings skull. Istället för att försvara de miljoner rumäner som exploateras och skymfas på sina arbetsplatser (som arbetarna på De’Longhifabriken nära Cluj, som tvingats skriva under uppsägningsansökan för att de strejkade i december för sina outbetalda bonusar), så försvarar PSD korrupta byråkrater – detta är deras första prioritet i ett land drabbat av fattigdom och ojämlikhet.

Vissa inom media argumenterar att demokratin fordrar att vi låter dem styra som de vill för att de har vunnit valet. Men demokrati är inte bara att välja ett eller annat kapitalistiskt parti vart fjärde år. Demokrati innefattar också rätten att protestera mot regeringen, särskilt som den regeringen planerar att genomföra förändringar som inte ingick i den valplattform man vann valet på.
Men protesterna visar i detta stadium på flera begränsningar. Dessa tillkortakommanden kännetecknar dock inte alla som protesterar och i vilken grad de kommer att karaktärisera protesternas vidare utveckling beror också på hur vänstern kan ingripa i protesterna.
Det finns en tendens bland en del demonstranter att peka ut hela PSD:s väljarkår som bidragstiggare som ”säljer sin röst” till PSD trots det faktum att vi har lägst andel av befolkningen på bidrag i hela EU och att många av de som protesterar själva är PSD-väljare. Man försöker ge en felaktig bild av ”två Rumänien” där de som nu demonstrerar skulle bestå av en urban utbildad medelklass som vill ha ett modernt land men som hålls tillbaka av en fattig och outbildad hälft som röstar på korrupta partier som PSD. En av vänsterns uppgifter är att förkasta denna falska uppdelning och visa att de flesta rumäner har gemensamma klassintressen av bättre löner, säkra jobb, ett boende man har råd med, bättre kommunal service och mindre myndighetskorruption.
För det andra så tenderar protesterna att inte se de övergrepp som antikorruptionskampanjen själv har begått, särskilt nationella antikorruptionsdirektoratet (DNA) som har använt tveksamma utredningsmetoder, bland annat framtvingade erkännanden samt hot mot familjemedlemmar till misstänkta och mot vittnen.
Detta har ofta skett med hjälp av rumänska underrättelsetjänsten (SRI), arvtagarna till det tidigare stalinistiska Securitate vars inflytande har ökat i alla delar av samhället. Dessutom måste en genuin kamp mot korruption också rikta sig mot kapitalets korruption såsom de skumma privatiseringar som har ruinerat landets industrier.
Vänstern måste bekämpa de högervridna inslag som funnits i protesterna hittills, delar har kallat PSD ”den röda farsoten” (användes av fascister på 1930-talet för att beskriva kommunister). En del högerkrafter inklusive president Klaus Johannis har närvarat vid protesterna och försöker helt klart vinna stöd ur dem.
Det behövs precis som i tidigare rörelser 2012 och 2013 ett motstånd mot hela det politiska etablissemanget som har gjort Rumänien till ett land där 40% av befolkningen lever på fattigdomsgränsen.
Mãna de Lucru (CWI-anhängare i Rumänien) förkastar helt PSD-regeringen samtidigt som vi går emot de högerinslag som hittills funnits i protesterna. Huvuduppgiften är nu att visa på detta gemensamma klassintresse och att bygga ett socialistiskt politisk alternativ som verkligen skulle kämpa för arbetarklassen. ■
Senaste nytt:
Avgångskrav trots att regeringen backar

Senaste nytt:
Avgångskrav trots att regeringen backar

Minst en halv miljon rumäner deltog på söndagen i den sjunde dagen i rad av enorma massprotester på Segertorget, trots att regeringen meddelat att den backar och drar tillbaka det dekret om fribrev för åtal mot korruption för summor under 44000 euro.
”Hostli”, vilket betyder tjuvar, skanderas av uppretade folkmassor, som nu också reser kravet på regeringens avgång, trots att den bara suttit en månad vid makten.
Enligt BBC skulle dekretet innebära att hundratals redan dömda politiker på alla nivåer, borgmästare, tulltjänstemän, chefer för statliga bolag och institutioner skulle släppas ur fängelserna, samt att 2 151 fall som drivs av 120 korruptionsåklagare skulle läggas ned. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!