Rusta upp Haninges skolor!

2010-05-12 15:02:37
I media lyfter högern fram Haninges skolpolitik som ett föredöme, men i Lärarförbundets rankning hamnar Haninge på bottenplaceringen 283 av 290 kommuner. Orsaken är 20 års skolslakt.

Borgarna säger att de vill ha fokus på kunskap, men resultatet av nedskärningarna är det motsatta.
I Haninge får var tredje grundskoleelev inte godkänt i alla ämnen och 14 procent kommer inte in på gymnasiet. Klasserna är alldeles för stora, 44 procent av eleverna upplever att de inte har någon arbetsro och på fem år har 112 lärare försvunnit från Haninges grundskolor.
Borgarnas privatiseringar och nedskärningar ett sätt att sålla agnarna från vetet. De tycker in­te att alla ungdomar behöver en bra utbildning, för i deras värld är inte utbildning en rättighet. Fem av åtta högstadieskolor i Haninge saknar helt specialpedagoger, vilket gör att elever med inlärningsproblem inte får hjälp. Haninge satsar en tredjedel mindre på läromedel och hälften på skolhälsovården jämfört med Stockholms stad. Det skulle behövas ytterligare 50 lärare i Haninge bara för att nå samma lärartäthet som i Stockholms stad – men även det är alldeles för lågt!

Samtidigt som många inte klarar skolan så är vuxenutbildningen hotad. För tio år sedan fanns både Västerhaninge folkhögskola och Dalarö folkhögskola. Till hösten kommer det in- te att finnas någon kvar. CentrumVux är i stort behov av resurser efter nedskärningar.
Den Moderatledda kommunledningen förnekar att de skär ner på skolan. Ansvaret läggs istället på tjänstemän och rektorer för att undvika protester.
Rättvisepartiet Socialisterna är e­mot att skolor sköts som företag med resultatenheter. Det behövs en upprustning av Haninges skolor – inga fler nedskärningar!
Nedskärningar på lärare, lokaler och ihopslagningar av klasser sker i smyg med hänvisning till minskade elevkullar, men detta kostar mer när elevkullarna ökar igen då nya lärare måste anställas och nya investeringar måste göras i lokaler. Det visar hur kortsiktig borgarnas skolpolitik är. RS anser att färre elever ska leda till min­dre klasser och att fler elever ska leda till fler lärare.

Att protester lönar sig har vi sett både i Göteborg det senaste året och tidigare i Haninge: År 2005 tvingades sossarna dra tillbaka skollunch­avgiften efter Rättvisepartiet Socialis- ternas och Elevkampanjens bojkottkampanj och skolstrejker med 800 elever.
År 2007 samlade vi tillsammans med föräldrar till skolstrejk med 400 elever, lärare och föräldrar mot de stora nedskärningar som planerades. Kommunledningen tvingades skjuta till 54 miljoner kronor till skola och barnomsorg.
Joel Eriksson
kandidat för Rättvisepartiet Soci­alisterna i Haninge kommunval
  • Anställ nya lärare & specialpedagoger.
  • Max 20 elever per klass.
  • Rusta upp elevvården.
  • Allas rätt till gymnasieplats efter förstahandsval.
  • Rädda folkhögskolan – satsa på vuxenutbildningen.
  • Mer resurser till hemspråks­undervisning & SFI, Svenska för invandrare.
  • Avskaffa skolpengssystemet & resultatenheterna.
  • Nej till vinstdrivande & religiösa friskolor.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!